Noodikogumik "Ikooni ees"

Noodikogumiku vaimulikud teosed on seotud vahetult Eestimaaga, selle ajaloo, kultuuri ja vaimuliku pärandiga.

Eestimaa seos õigeusu kultuuriga on palju tihedam, kui võiks esmapilgul tunda. Eestis on väga rikas ja huvitav õigeusuga seotud vaimulik pärand. Kui paljud tunnevad, et Eestimaal elasid erinevatel aegadel palju pühakuid ja usuvõistelaid nagu näiteks Tartu Püha Issidor või Rakvere Püha Sergi või Revali Püha preestermärter Plaaton? Eestimaal asub Jumalaema Imettegev ikoon, mis asub Kuremäe (Pühtitsa) kloostris. Selliseid näiteid võib tuua väga palju. Helilooja Valeri Petrov on kirjutanud palju vaimulikku muusikat, mis on just seotud Eestimaa õigeusu pärandiga. Meie idee seisneb selles, et koostada ja välja anda noodikogumikku Valeri Petrovi vaimulike teostega, mis on Eestimaaga otseselt seotud. Mõned näited teostest, mis hakkavad noodikogumikusse kuuluma. Heliloojalt on valmis kooritsükkel "Ikoonid muusikas", mille üks osa on pühendatud Kuremäe kloostri (Pühtitsa) Jumalaema ikoonile. Samuti on heliloojal valmis mitu teost Eesti Apostliku Õigeusu kiriku palveraamatust: näiteks Keerubite laul, Palve pärast armulauda ja teised. Need teosed on kirjutatud eesti keeles. Hetkel töötab helilooja uue teose "Palve Eestimaa eest" kallal ning see hakkab samuti kuuluma kogumikusse. Kevadel valmib heliloojal ka "Triptühhon. Eestimaa pühakud" eesti pühakute Issidori, Sergi ja Plaatoni auks. Kogumikkusse lisanduvad ka mõned helilooja inglise- ja vanaslaavikeelsed vaimulikud teosed. Noodikogumiku teosed on kõik a cappela koorile. Valminud kogumikke jagatakse tasuta erinevates raamatukogudes ja kirikutes, peamiselt eesti ja vene õigeusu, aga usume, et luterlikud kogudused tunnevad ka huvi selle unikaalse muusikamaterjali vastu. Usume, et Eesti Vabariigi juubeli puhul taotlise noodikogumikku väljaandmine on heaks ja unikaalseks kingituseks terve Eestimaa muusika- ja lauluhuvilisele rahvale.

Jaanuar - märts 2018 - noodikogumikku kokkupanemine, noodigraafika, kogumikke väljatrükk. Aprill - detsember 2018 - noodikogumiku tutvustamise presentatsiooni kontserdid üle Eesti ning noodikugumikke jagamine kirikutele, raamatukogudele ja teistele kultuuriorganisatsioonidele.

Ajagraafik:

Veebruar - mai 2018 - heliteose ''Trüptihhon.Eestimaa pühakud'' komponeerimine
Mai - augusti 2018 - noodigraafika, noodikogumiku kokkupanemine, tekstide ettevalmistamine ja vajadusel eesti keelde tõlkimine
September - oktoober 2018 - kogumiku disain ja väljatrükk
November - detsember 2018 - noodikogumike jagamine

Algataja

ORTHODOX SINGERS

1989. a. jaanuaris Valeri Petrovi poolt loodud vokaalansamblit ORTHODOX SINGERS on viimase 28 aasta jooksul leidnud tunnustamist ühena Eesti parimatest professionaalsetest kooriansamblitest. Ansambel on olnud mitmete rahvusvaheliste konkursside laureaatide hulgas ja osaleb sageli erinevatel Euroopa muusikafestivalidel. Ansambel koosneb professionaalsetest muusikutest, kes valdavad meisterlikult erinevatele ajastutele omaseid väljendusvahendeid. Koori loomingulises tegevuses kuulub vaieldamatult esikoht varasele õigeusu kirikulaulule, mida esitatakse harva kontsertettekandel. Nende repertuaari kuuluvad ka vene vaimuliku koorimuusika väärtteosed: Pavel Tšesnokovi, Aleksandr Arhangelski ja Sergei Rahmaninovi looming, samuti vene rahvalaulude vaimulikus laadis tõlgendused. Viimaste aastate jooksul on ansambli repertuaarile lisandunud kaasaegsete õigeusu traditsioone järgivate heliloojate, sealhulgas Sir John Taveneri, Valeri Kalistratovi ja Arvo Pärdi looming. Muusikaline müsteerium Andrease Passioon põhineb Arvo Pärdi Kanon Pokajaneni muusikal ning kujutab kunstivahendite abil varakristlaste salajast öist liturgiat Rooma katakombides. Ansambel esitab oma kontsertidel ka mitmete eesti heliloojate, näit. Cyrillus Kreegi, Kuldar Singi, Veljo Tormise ja Arvo Pärdi teoseid.

Märksõnad