Noor, loo, too – kunst raamatukokku!

Tallinna Keskraamatukogu pakub 2018. aastal EV100 projekti raames noortele kunstnikele (14-26-aastased) võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogudes.

2018. aastal, meie riigi sünnipäeva puhul, on Tallinna Keskraamatukogu näitusepinnad broneeritud vaid kohalikele noortele, ehk siis Tallinna Keskraamatukogus toimuvad ainult noorte näitused.

Näituste korraldamine noortele on tasuta, näitused on avatud kõigile huvilistele ning nende külastamine on samuti tasuta. Raamatukogu annab näitusteks kasutada oma inventari ja tehnikat, aitab võimalusel näituste ülespanemisel, näituse avamisürituse tegemisel jne. Ühtlasi teevad noored sadade näituste näol oma kingituse Eestile.


2017 aasta jooksul hakkavab raamatukogu ootama noorte kunstnike avaldusi näituste korraldamiseks.
Sügisel paneb raamatukogu kokku žürii, kuhu võib kaasata nii olemasolevaid noortegruppe, kunstiringide noori kui ka moodustada sel eesmärgil uus, noortest koosnev grupp. Zürii paneb laekunud ideede põhjal kokku näitusekava. Soovitus on eelistada just oma piirkonna noori kunstnike, et elavdada ja tugevdada kogukonnasisest koostööd ning toetada ja motiveerida kohalikke noori. Kunstnike valimisel on soovitatav rõhuda mitmekesisusele nii sisus kui vormis. Võimalikud on nii ühis- kui ka personaalsed näitused, nii traditsioonilised näitused kui ka videoinstallatsioonid ja häppeningid. Kunstnike töödeks võivad olla näiteks koomiksid, raamatuillustratsioonid, filmid, installatsioonid, moekollektsioon, fotod, joonistused, animatsioon jne. Žüriiliikmed võivad soovi korral pakkuda näitustele soovituslikke teemasid. Need võiksid olla seotud kirjanduse, kultuuri ja Eesti Vabariik 100 väärtustega. Žüriil on otsustamiseks ja näitusekava koostamiseks vabad käed.

Osalemiseks klikka "Löö Kaasa" ning täida avaldus:
https://goo.gl/forms/v5NZQplX5hVfHgpp2

Aprill - oktoober, 2017 - Noortežürii moodustamine ja konkursi tingimuste välja kuulutamine. Noorte teavitamine konkursist ja taotlemise tingimustest. Taotluste esitamine noorte kunstnike poolt näituse korraldamiseks raamatukogus.

Oktoober, 2017 - Noortežürii poolt taotluste läbivaatamine.

November, 2017 - Näitusekavade avalikustamine.

2018 - Noorte näitused üle Eesti raamatukogudes

Noori kunstnikke (14-26-aastased), kes sooviksid teha Eestile kingitust enda näituse näol.

Algataja

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinna Keskraamatukogu põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

Meie missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Me edendame elukestvat õpet, kasvatame rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga.

Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus.

Meie visioon: Muudame elu rikkamaks!

Seotud ühiskingitus
Märksõnad
 
Kaasalööjad
Kasutaja Heili Tali pilt
Heili Tali
Kasutaja Kristi Põldoja pilt
Kristi Põldoja