Noor, loo, too – kunst Tallinna Keskraamatukokku!

Tallinna Keskraamatukogu pakub 2018. aastal EV100 projekti raames noortele kunstnikele (14–26aastased) võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogudes.

2018. aastal on meie riigi sünnipäeva puhul Tallinna Keskraamatukogu näitusepinnad broneeritud vaid kohalikele noortele ehk siis Tallinna Keskraamatukogus toimuvad ainult noorte näitused. Näituste korraldamine noortele on tasuta, näitused on avatud kõigile huvilistele ning nende külastamine on samuti tasuta. Raamatukogu annab näitusteks kasutada oma inventari ja tehnikat, aitab võimalusel näituste ülespanemisel, näituse avamisürituse tegemisel jne. Ühtlasi teevad noored sadade näituste näol oma kingituse Eestile.
2017. aasta jooksul ootab raamatukogu noorte kunstnike avaldusi näituste korraldamiseks. Sügisel paneb raamatukogu kokku žürii, kuhu võib kaasata nii olemasolevaid noortegruppe, kunstiringide noori kui ka moodustada sel eesmärgil uus, noortest koosnev grupp. Žürii paneb laekunud ideede põhjal kokku näitusekava. Soovitus on eelistada just oma piirkonna noori kunstnikke, et elavdada ja tugevdada kogukonnasisest koostööd ning toetada ja motiveerida kohalikke noori. Kunstnike valimisel on soovitatav rõhuda mitmekesisusele nii sisus kui ka vormis. Võimalikud on nii ühis- kui ka personaalsed näitused, nii traditsioonilised näitused kui ka videoinstallatsioonid ja happening'id. Kunstnike töödeks võivad olla näiteks koomiksid, raamatuillustratsioonid, filmid, installatsioonid, moekollektsioon, fotod, joonistused, animatsioon jne. Žüriiliikmed võivad soovi korral pakkuda näitustele soovituslikke teemasid. Need võiksid olla seotud kirjanduse, kultuuri ja EV100 väärtustega. Žüriil on otsustamiseks ja näitusekava koostamiseks vabad käed. Osalemiseks klikka „Löö kaasa“ ning täida avaldus: https://goo.gl/forms/v5NZQplX5hVfHgpp2

Aprill – oktoober 2017 – noortežürii moodustamine ja konkursi tingimuste välja kuulutamine. Noorte teavitamine konkursist ja taotlemise tingimustest. Taotluste esitamine noorte kunstnike poolt näituse korraldamiseks raamatukogus. Oktoober 2017 – taotluste läbivaatamine noortežürii poolt. November 2017 – näitusekavade avalikustamine. 2018 – noorte näitused üle Eesti raamatukogudes.

Noori kunstnikke (14–26aastased), kes sooviksid teha Eestile oma näitusega kingituse.

Algataja

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinna Keskraamatukogu põhieesmärgiks on tagada Tallinna elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. Meie missiooniks on olla avatud igaühele, pakkudes juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, oskustele ja kultuurile. Me pakume ja arendame teenuseid, mis aitavad tallinlastel ning meie linna külalistel olla aktiivne, informeeritud ja täisväärtuslik ühiskonnaliige. Me edendame elukestvat õpet, kasvatame rõõmu lugemisest igas eas inimeses, pakume inspiratsiooni ja elamusi, loome võimalusi eneseväljenduseks ja -arendamiseks ning suhtlemiseks üksteise ja maailmaga. Meie väärtusteks on sõbralikkus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, innovaatilisus ja efektiivsus. Meie visioon: Muudame elu rikkamaks!

Kaasalööjad
Kasutaja Kalmer Kaer pilt
Kalmer Kaer
Kasutaja Viimsi Raamatukogu pilt
Viimsi Raamatukogu
Kasutaja Carina Gudõna pilt
Carina Gudõna
Kasutaja Kristi Põldoja pilt
Kristi Põldoja