Noorte hariduslik kunstiprogramm “Ümbersõit”

Noorte kunstiprogramm “Ümbersõit” seab oma eesmärgiks 10 erineva töötoa käigus kunsti- ja kultuurihuvilistele Narva noortele kaasaegse kunsti erinevate võimaluste ja aspektide tutvustamise.

Laste- ja noorteprogramm
EST ENG RUS

Noorte haridusliku kunstiprogrammi “Ümbersõit” eesmärgiks on 10 erineva töötoa käigus kunsti- ja kultuurihuvilistele Narva noortele kaasaegse kunsti erinevate võimaluste ja aspektide tutvustamine. Töötoad on osaliselt seotud regiooni kultuuripärandiga kombineerides tegevusi, mis kaasavad kujutavat kunsti ja kogukonnaga koos loomise põhiseid ülesandeid.

Programmi keskmeks on professionaalsete kunstnike ehk resideeruvate kunstnike ning noorte vaheline kohtumine ning koostöö. Töötoad leiavad enamuses aset Narva kunstiresidentuuri hoones, mis tekitab noortes kunstiringkonda kuulumise tunde ning annab võimaluse õppida tundma ja jälgida stuudiote erisugust kasutust. Lisaks toimuvad osaliselt tegevused ajaloolises Kreenholmi tehase piirkonnas, mille näol omandab uus põlvkond positiivse kuvandi seni justkui kasutult seisva hoone näol, lisaks hakkab see toimima inspiratsiooniallikana edasises loomeprotsessis.

Interdistsiplinaarsete töötubade põhifookus asetseb kaasaegsel kunstil, selle funktsioonil ja kontekstualiseerimisel. Inspireeritult unikaalsest keskkonnast osutab projekt ümbritsevale arhitektuurile, eeskätt post-industriaalsetele hoonetele ning nende taaskasutusele. Niimoodi töötades juhivad programmis osalevad kunstnikud tähelepanu erinevatele nähtustele Narva linnaruumis lähtudes seejuures töötoa teemast. Olulise osa moodustavad arutelud õpilastega ühiskonna muutumisprotsessidest osutades tööstuse ümberpaiknemisele maailmas ja sellest tulenevalt gentrifikatsiooniprotsessi käivitumisele. Tutvustamist leiavad ideed, kus kunsti näidatakse tema tavapärasest keskkonnast (nt galerii, muuseum, teater või muu institutsioon) väljaspool. Erinevate ülesannete jooksul tutvustame alternatiivseid lähenemisi, kuidas luua ja eksponeerida oma töid avalikus, kogukonna poolt kasutatavas ning postindustriaalses ruumis.

Foto "Workshop Nr 1/Still (a)life". Autor Ann Mirjam Vaikla

Järjekorras teine töötuba keskendub portree temaatikale ning selle ümbermõtestamisele kaasaegse kunsti tähendusväljal. Nimetatud motiiviga tegeletakse kahe järjestikuse kohtumise jooksul. Töötoa tulemuseks on nii joonistuse kui monotüüpia tehnikas valminud portreede seeria. Töötuba toimub kahel päeval: 21.03.2018 ja 22.03.2018 kell 18.00-20.00.

Vaata https://www.facebook.com/events/172148953414969/ ja https://www.ev100.ee/et/narva-haridusprogrammi-umbersoit-2-tootuba 

Korraldaja

EV100 kunstiprogramm

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks loodud kunstiprogrammis on ligi 100 kunstisündmust, mis jutustavad kunstikeeles Eesti olevikust, tulevikust ja minevikust. Eesti sünnipäeva tähistatakse kunstiga Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Itaalias ja mujal Euroopas ning samal ajal ka Virtsus, Valgas, Moostes, Sillamäel ja paljudes teistes Eesti paikades. EV100 kunstiprogrammi korraldavad Riigikantselei Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond koos kunstiprogrammi koordineerivate Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusega.