Noorte kunst Saku vallaraamatukokku!

Teeme kingituse Eesti Vabariigile.

Saku vallaraamatukogu kutsub noori vanuses 14–26 tegema kingitust EV 100. aastapäevaks ja osalema projektis „Kunst raamatukokku“. Üle-eestilist projekti koordineerib Tallinna Keskraamatukogu ja see kestab kuni 2018. aasta lõpuni. Tähistame Eesti sünnipäeva noorte loovate ideedega ja eksponeerime noorte kunsti raamatukogus. 

Eesmärk on pakkuda noortele võimalust oma ideede väljendamist kunsti kaudu. Projekti raames saab tutvustada oma loomingut nii ühis- kui ka isikunäitustel ning korraldada kunsti üritusi. Näitused võivad olla sisult ja vormilt väga erinevad: maalid, fotod, joonistused, eksliibrised, raamatuillustratsioonid, koomiksid, filmid, videod, videoinstallatsioonid, animatsioonid, moekollektsioonid jm.

Raamatukogu aitab kaasa näituse ülespanekul ja võimaldab kasutada raamatukogude käsutuses olevaid tehnilisi vahendeid. Ürituste ja näituste korraldamine on tasuta. Väljapanekute toimumise koht on raamatukogu ruumides kas Sakus, Kiisal, Kurtnas või Kajamaal.

Soovime noortele head mõttelendu ja kohtume Saku vallaraamatukogus!

1. märtsini kogusime noorte kunstiprojektide sooviavaldusi ja koostasime ajagraafiku. Näitused: 1.03–31.05.2018 – Saku huvikeskuse noorte kunstinäitus Saku vallaraamatukogus 1.04–06.04.2018 – lasteaia Päikesekild laste tööde näitus Saku vallaraamatukogus 18.04.–18.06.2018 – MTÜ Damota fotoväljapanek „Eestlastest vabatahtlikud Etioopias“ Kurtna koolis 1.07–31.08.2018 – Serena Sulini joonistused Kiisa raamatukogus 1.09–31.10.2018 – Laura Kaboneni joonistused Kiisa raamatukogus 1.10–30.11.2018 – Kurtna kooli loometööde väljapanek Kiisa raamatukogus 1.11–31.12.2018 – Laura Kaboneni joonistused Kurtna koolis 1.10–30.11.2018 – Kurtna kooli kunstiringi tööde väljapanek Kurtna kooli raamatukogus 1.11–30.11.2018 – Kajamaa kooli loometööde väljapanek Kiisa raamatukogus 1.12–31.12.2018 – Kurtna kooli kunstiringi laste talveteemalised joonistused 13.12–13.12.2018 – Kurtna kooli kunstiring valmistab jõuluehteid 2.01–31.01.2019 – Nele-Liis Kõllamaa loomingu näitus

Algataja

Saku Vallaraamatukogu

Saku Vallaraamatukogu on kultuuriteenuseid pakkuv asutus Saku vallas, mis teenindab vallaelanikke neljas piirkonnas: Sakus, Kiisal, Kajamaal ja Kurtnas. Kajamaal ja Kurtnas toimub tegevus koolides, mistõttu ülesannete hulka kuulub ka kooliraamatukogu funktsioonide täitmine.