Noorte kunst Saku vallaraamatukokku!

Teeme kingituse Eesti Vabariigile.

Saku Vallaraamatukogu kutsub noori vanuses 14 – 26 tegema kingitust EV 100. aastapäevaks ja osalema projektis „Kunst  raamatukokku“. Üle-eestilist projekti koordineerib Talllina Keskraamatukogu ja see kestab kuni 2018. aasta lõpuni. Tähistame Eesti sünnipäeva noorte loovate ideedega ja eksponeerime noorte kunsti raamatukogus. 

Eesmärk on pakkuda noortele võimalust oma ideede väljendamist kunsti kaudu.  Projekti raames saab tutvustada oma loomingut nii  ühis- kui isikunäitustel ning korraldada kunstiüritusi. Näitused võivad olla sisult ja vormilt väga erinevad – maalid, fotod, joonistused, eksliibrised, raamatuillustratsioonid, koomiksid, filmid, videod, videoinstallatsioonid, animatsioonid, moekollektsioonid jm.

Raamatukogu aitab kaasa näituse ülespanekul ja võimaldab kasutada raamatukogude käsutuses olevaid tehnilisi vahendeid. Ürituste ja näituste korraldamine on tasuta. Väljapanekute toimumise koht on  raamatukogu ruumides kas Sakus, Kiisal, Kurtnas või Kajamaal.

Soovime noortele head mõttelendu ja kohtume Saku vallaraamatukogus! 

1.märtsini kogusime noorte kunstiprojektide sooviavaldusi ja koostasime ajagraafiku. Näitused: 01.03-31.05.2018 – Saku huvikeskuse noorte kunstinäitus Saku Vallaraamatukogus 01.04-06.04.2018 – Lasteaia „Päikesekild“ laste tööde näitus Saku Vallaraamatukogus 18.04.-18.06.2018 – MTÜ Damota fotoväljapanek "Eestlastest vabatahtlikud Etioopias" Kurtna Koolis 01.07-31.08.2018 – Serena Sulini joonistused Kiisa raamatukogus 01.09-31.10.2018 – Laura Kaboneni joonistused Kiisa raamatukogus 01.10-30.11.2018 – Kurtna Kooli loometööde väljapanek Kiisa raamatukogus 01.11-31.12.2018 – Laura Kaboneni joonistused Kurtna Koolis 01.10.-30.11.2018 - Kurtna Kooli kunstiringi tööde väljapanek Kurtna Kooli raamatukogus 01.11-30.11.2018 – Kajamaa Kooli loometööde väljapanek Kiisa raamatukogus 01.12-31.12.2018 - Kurtna Kooli kunstiringi laste talve-teemalised joonistused 13.12 - 13.12.2018 Kurtna Kooli kunstiring valmistab jõuluehteid 02.01- 31.01.2019 - Nele-Liis Kõllamaa loomingu näitus

Algataja

Saku Vallaraamatukogu

Saku Vallaraamatukogu on kultuuriteenuseid pakkuv asutus Saku vallas, mis teenindab vallaelanikke neljas piirkonnas: Sakus, Kiisal, Kajamaal ja Kurtnas. Kajamaal ja Kurtnas toimub tegevus koolides, mistõttu ülesannete hulka kuulub ka kooliraamatukogu funktsioonide täitmine.