Nutitund igasse kooli!

EV100 kingiks on 3278 nutitundi, osales 269 asutust ja projektil oli 21 toetajat. Kogukonna tegevustest saab osa üle 2300 huvilise. Välja on jagatud üle 200 auhinna väärtuses 30 000 EUR.

Kutsume koole üles osalema EV100 aastal rahvaspordiprojektis "Nutitund igasse kooli!" Peame oluliseks, et sellealane tegevus oleks süsteemsem ja tegevusi jagatakse ka üksteisele, lähiringkonnale (vanemad, kogukond). Soovime, et tegevus toimuks ühes lihtsas kanalis https://www.facebook.com/groups/nutitund

Kanalisse postitatakse toimunud nutitundide ülevaateid, toredaid tegevusi/soovitusi, mis aitavad suurendada koolides hariduslikku nutitegevust. Toome kokku need, kes Eestis nutiasja ajavad ja seda fännavad. Kogukonda võivad liituda kõik, kes aitavad kaasa koolides digipööret ellu viia!

Kogemusi nutitunnis vahetatakse õpilastelt õpetajatele ja vanematele, õpetajatelt õpetajatele, vanematelt lastele ja õpetajatele. Kaasa võivad lüüa kooli koostööpartnerid ja kogukonnad nii Eestist kui välismaalt. Ühiselt saamegi nutikaks ja viime ellu digipöörde!

Kuigi algatuse nimi on "koolid", siis osalema on oodatud ka kõik lasteaiad, huvikoolid, kutsekoolid ja ülikoolid ning muidu mõnusad:)

Nutitund igasse kooli! peatoetaja on Telia Eesti , kes paneb koolidele igal 18 kuul välja tunnustuse erinevate nutikate ja hariduslike auhindade näol.
Ettevõtmist toetavad veel: Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Informaatikaõpetajate Selts.

Septembri alguses 2016 alustavad koolid nutitegevuste planeerimise ja läbiviimisega. Kui midagi on tehtud, siis postitatakse tulemused üles https://www.facebook.com/groups/nutitund/ Igal poolaastal (jaanuar ja juuni) tehakse väikseid kokkuvõtted. Algajad koolid viivad läbi mõne nutitunni või ürituse aastas. Kesktasemel koolid viivad läbi üritusi igale klassile, kasutatakse ka õpilasi õpetajatena. Edasijõudnud koolid viivad tegevusi läbi ka koostöös vanemate ja kogukonnaga. Ekspertkoolid kutsuvad ka teisi koole osa saama oma tegevusest.

Algataja

Birgy Lorenz

Birgy Lorenz on Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht ja õpetaja; Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi juhatuse liige ja Tallinna Ülikooli lektor nuti- ja digiturbe alal. Mind huvitab erinevate kogukondade loomine Eesti koolide IKT alase tegevuse toetuseks ja sellega tegelevate inimeste kokkutoomiseks.

Kaasalööjad
Kasutaja Agnes Kaio pilt
Agnes Kaio
Kasutaja Linda Helene Sillat pilt
Linda Helene Sillat
Kasutaja riin_saadjarv pilt
riin_saadjarv