Ohutum Eesti - kodanikualgatuse korras kärpida tänavate ja teede äärest vaadet ja liiklusmärke varjavaid oksi

Tagula külaelanikud soovivad Eesti Vabariigi sünnipäeva pidustustel oleks kõigil eestimaalastel turvalisem liigelda

Tagula küla kingituseks on idee, kodanikualgatuse korras kärpida tänavate ja teede äärest vaadet ja liiklusmärke varjavaid oksi, innustab inimesi koostööle turvalisema liikluskeskkonna saamise nimel.
Oma idee tutvustamiseks kärpisid külaelanikud talgu korras 25. augustil Tagula ristmikult ja avalikelt väljasõitudelt ohutut vaadet takistavad puude oksad. Osales 15 külaelanikku ja ära veeti 8 traktori metsaveohaagise koormat oksi.

Kuna algatused ja organiseerimine toimub kohapeal siis aja planeerimisega tegelevad ettevõtlikud inimesed kohapeal.

Kingituse ellu viimiseks vajame aktiivseid inimesi kogukondades, kes organiseeriksid inimesed ja vahendid kohapeal ning vajalikke kooskõlastusi oksade ladustamisel ning vajadusel ka Maanteeametiga.

Algataja

Kaupo Kutsar

Olen ettevõtja Valgamaalt. Erinevates põllumeeste organisatsioonides seisan maaelu säilimise ja maaettevõtluse hea käekäigu eest. Soovin, et Eesti toiduainetetööstused, põllumehed ja kõik Eesti elanikud mõistaksid meie rahvusvärve ühte moodi, kedagi eksitamata.