Oidrema külakroonika külakiigel

Kingitus ühendab kogukonna liikmeid, talletab ja pärandab edasi teadmisi ning toetab traditsioonide jätkamist ja uute tekkimist.

Valmis!
Valmis!

100 aastat on 4 põlvkonda peresid. 100 aasta jooksul on ühes külas elanud väga palju erinevaid inimesi, peetud erinevaid ameteid ja asutatud erinevaid ettevõtteid. Selleks, et see minevik saaks vääriliselt talletatud ja edasi antud tulevastele põlvedele, on tarvis kokku koguda need teadmised, mälestused, daatumid ja numbrid, mis kõik kirjeldavad möödunut ja milles jõuame ka tänapäeva. On hea, et külaelu hakkab taas jalgu alla saama, kuid see tähendab ka, et on palju neid, kes on külla mujalt tulnud ja kel puuduvad sidemed küla möödanikuga. Seda sidet on vaja luua ja hoida, et praegused ja järeltulevad põlved samuti tunneksid soovi ja huvi hoida selle küla pärandit ning hoida elus külaelu. Uuemad põlvkonnad ei tunne vanemaid külaelanikke ega tea, millised on olnud siinse kandi läbielamised ning minevik. Väikese kogukonna säilimisel on aga alustaladeks ühtekuuluvus ja kogukonna tunne, mida külakroonika aitab ka luua, sest kõik külaelanikud kaasatakse raamatu valmimisse.

Külakiik on olnud meie kogukonna pikaaegne unistus. Eesti külaelu pärandis on külakiigel tähtis koht – sellest kirjutavad raamatud ja laulavad laulud. Külakiik toob kokku lapsed, noored ja nende vanemadki – see on koht, kus saadakse kokku ja hoitakse ühte. See hoiab elus ja väärtustab Eesti traditsioone ning annab võimaluse ühtsema kogukonna tekkeks.

Projekti toetab Eesti Külaliikumine Kodukant, Kogukondade EV100 taotlusvoor.

Juuli - küla ajaloo materjalide (referaadid, fotod jms) kogumine Juuli - leibkondade ülespildistamine Juuli - lugude kogumine Juuli - külakiige ülesseadmine August - materjalide kokku kirjutamine September - külakroonika materjalide üleandmine trükikojale November - külakroonika esitlus

Algataja

Oidrema külaselts MTÜ

Oidrema külaselts on asutatud 2011. aastal. Seltsi tegevuse eesmärgiks on Oidrema küla seltsielu taaselustamine, looduse ja kultuuripärandi säilitamine ning kodukandi harmoonilisele arengule kaasaaitamine; sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise infrastruktuuri edendamine ning piirkonna elanike huvide esindamine ja kaitsmine.