Olav Renno raamatu esitlus Karksi-Nuia raamatukogus

Üritus toimub kingituse „100 kohtumist Eestimaa inimestega Viljandi linna ja maakonna raamatukogudes“ raames.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Olav Renno on Eesti Ornitoloogiaühingu auliige, Eesti Looduskaitse Seltsi asutajaliige ja auliige, TA Looduskaitse Komisjoni liige ja teadussekretär (1968–1998), Matsalu looduskaitseala esimene direktor, Karksi valla aukodanik.

Raamatus „Lugusid Eesti lindudest“ tutvustab Olav Renno 85 lindu, kes rõõmustavad meid eelkõige kevadel ja suvel. Linnud on eluslooduse silma- ja kõrva hakkavamaid tegelasi. Oma mitmekesiselt värvika sulestiku, erilaadsete kulgemisviiside ja ühest küljest varjamatu, teisalt siiski saladuslikuks jääva käitumise poolest pakuvad nad suurt jälgimishuvi paljudele. Linnulugusid ilmestavad Arne Aderi, Sven Začeki ja teiste loodusfotograafide Eestis jäädvustatud pildid.

Kohtumisel võimalus soetada endale raamat soodushinnaga.

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.