Oma kodu erivajadustega inimestele

Puuetega inimestele eluruumide valmimine on kavandatud aastale 2018, mis on ühtlasi EV100 aasta. Viljandi saab juurde korrastatud ja kena maja, mis ilmestab linnapilti ja lisab väärtust linnale.

Idee avardada erivajadustega inimeste valikut eluruumide saamiseks on juba mõned aastad vana ja tingitud meie MTÜ põhitegevusest. Ostsime selleks suure üsna kehvas seisus maja Viljandi kesklinnas. Tänaseks on renoveeritud hoone välisfassaad, paigaldatud uued aknad, välisuksed ja katus. Käimas on sisetööd, mille käigus uuendatakse elektri-, ventilatsiooni-, kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, kõik maja siseruumid saavad uue näo lähtuvalt puuetega inimeste vajadustest. Mõte meie ettevõtmine esitada EV100 sünnipäeva kavasse tuli meie kollektiivilt seoses maja kavandatud valmimisega 2018. aasta sügiseks. See on väga suure tähtsusega sündmus meie väikese MTÜ jätkusuutliku ja sihipärase arengu seisukohalt. Näeme vajadust erihoolekandeteenuste arendamiseks ja anname parima, et puuetega inimesed saaksid elada mugavalt ja muretult. Vähem tähtis pole kodulinna ilme kujundamine ja sotsiaalvaldkonna rikastamine. Jälle saab korda üks väärika ajalooga vana maja ja selles leiavad elukoha puuetega inimesed.

Katuse ja vihmavee süsteemide valmimine 1.02.2018. Hoone välisfassaadi valmimine koos treppide ja varikatustega 1.06.2018. Sisetööde lõpetamine ja tubade sisustamine 1.08.2018. Piirdeaiad ja krundi haljastustööd on valmis 30.10.2018.

Puuetega inimestele oma kodu rajamiseks on eelkõige vaja raha planeeritud tööde teostamiseks, tubade ja köögi sisustamiseks mööblit ja köögitehnikat jne.

Algataja

MTÜ Töötoad

MTÜ Tõöötoad põhitegevuseks on täiskasvanud psüühhikahäiretega või vaimupuudega inimestele erihoolekandeteenuste osutamine. Teeme koostööd puuetega inimeste tööle saamiseks Eesti Töötukassaga ja mitmete teiste asutuste ja organisatsioonidega.