Õnneliku kuke kuju

Atraktiivse kuju tegemine Kamaris, mis olnud 50 aasta jooksul Eesti suurim tõulinnukasvatus. Piirkonna atraktiivsuse tõstmine. Hariduse andmine182 aasta jooksul.

Kukk tuleks 1,5 m kõrgune, värvikirev, kuke selga saaks ronida ja pilti teha. Hiljem tahaks kujusid täiendada, tehes lilledest tibusid (metallsõrestikuga tibud, kuhu saab kevadel suvelilli istutada). Samuti tuleks kuke juurde infotahvel Sakala tõulinnukasvatuse ja Kamari ajaloo kohta. Kuna kukk on olnud aabitsa kaanekuju, siis sümboliseeriks see ka hariduse andmist Kamaris 1835–2017. 

Projekti jätkuna oleme planeerinud piirkonna taludele tibuteemalisi viitasid. Põltsamaa vald on Eesti kontekstis olnud põllumajanduspiirkond, sellest tulenevalt võiks teistesse küladesse paigaldada ka teiste põllumajandusloomade kujusid.

Kuju avamine on 4. augustil Jõgevamaa avatud külaväravate projekti raames toimuval Kamari avatud külaväravate päeval.

Algataja

Kamari Haridusselts

Kamari alevik ja seda ümbritsev Väike-Kamari küla asuvad Jõgevamaal Põltsamaa vallas Kamaris. Koht oli varem tuntud endise “Sakala” Tõulinnukasvatuse keskusena. Kamaris ja Väike- Kamari külas elab praegu ca 200 elanikku. Külas tegutseb lasteaed, põllumajandusühistu, mööblitööstus, puitmajasid tootev ettevõte ja metallist kaminate tootja ning mitmed väike talunikud. Külaelu eesvedajaks on Kamari Haridusselts. 1920-1940 aastani tegutses Kamari Rahva-Haridusselts. Eesmärgiks oli tõsta külarahva hariduse taset raamatute laenutamise kaudu. Hiljem asutati laulukoor, mis võttis osa kõigist üldlaulupidudest. MTÜ Kamari Haridusselts (MTÜ KHS) loodi 7.nov. 1999.a. Asutajaliikmeid oli 19. Praegu kuulub seltsi 78 inimest. Seltsi eesmärgiks on Kamari piirkonna elanike kultuurilise teenendamise soodustamine ning tingimuste loomine huvitegevuseks, huvialaringide töö korraldamine, rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ja elustamine, kultuuriürituste korraldamine, aktiivse ja ettevõtliku mõttelaadi propageerimine elanike hulgas. Seltsi eestvedamisel korraldatakse erinevaid üritusi ( Kamari Veetrall, Suusapäevi, külapäevi.) Kamaris on traditsioonilisteks üritusteks advendi tähistamine, jõulupidu, kolmekuningapäeva kohvipidu, , vastlapäeva tähistamine, lastelaager, jaanituli kiigeplatsil, perepuhkus Vaiblas . Kamari on küla kus meil on hea elada! Kamari on Eesti Külaliikumise Kodukant Aasta küla 2005 aastast.

Märksõnad