Õppeaasta sada tegu

Õppeaasta sada tegu, mis kannavad kooli põhiväärtusi ning toetavad õpilaste üldpädevuste arendamist.

Me kasvatame Eestile tublisid tulevasi kodanikke. Kingime Eestile sada erinevat tegu, mis kannavad kooli põhiväärtusi ning toetavad õpilaste üldpädevuste arendamist. Kõigi tegude kirjalikud kokkuvõtted paneme üles koolimaja fuajee seinale sajajalgsena. Kooli väärtuskasvatuse kava alusel on õppeaasta läbivaks teemaks Eesti Vabariik 100. Iga kuu kooli üldkogunemisel tutvustab üks klass üht perioodi Eesti ajaloos. Erinevad ettevõtmised on seotud meie maa ajaloo ja kultuuriga tutvumisega. Riiklikus õppekavas on sätestatud üldpädevused, mille iga õpilane peaks omandama kooliaja jooksul. Pöörame projekti käigus ürituste ja ettevõtmiste puhul suuremat tähelepanu sellele, milliste üldpädevuste arengule need kaasa aitavad. Kui sada tegu on koos, on olemas ülevaade, kuidas oleme panustanud eesmärgi täitmisse.

1. september 2017 – 16. juuni 2018 vastavalt kooli üldtööplaanile

Algataja

Tabivere Põhikool

Tabivere Põhikool asub Tartumaal Tartu vallas.