Õuesõppe Hoov Narva 6ndas koolis

Meie Õuesõppe Hoov on kingituseks Eesti Vabariigi 100.sünnipäevaks, mis jääb püsima aastakümneid.
Õpilaste poolt loodud õuesõppe hoov saab ka linnaelanikele kauniks puhkekohaks.

Narva 6.kool on asutatud 1960.aastal. Koolihoone on tänaseks kenasti renoveeritud ja kaasaegselt sisustatud. Maja ümber on palju ruumi õuesõppe korraldamiseks, kuhu on võimalik luua soodne õpi- ja puhkekoht. Meie Õuesõppe Hoov on kingituseks Eesti Vabariigi 100.sünnipäevaks, mis jääb püsima aastakümneid. Õpilased loovad selle hoovi koos õpetajatega, mille käigus same kõik tunda rõõmu koostööst, saada ettevõttlikkuse kogemusi ja nautida ühiselt tulemust. Õuesõppe Hoov jääb Narva 6nda kooli õpilaste kasutusse ja saab ka linna elanikele kauniks puhkekohaks. Avamispeo oleme planeerinud 21.juuniks 2018.

Projektitegevuste periood: I etapp - aprill 2018 Koolikonkurss parima seinamaalingu ja istepinkide parima disaini väljaselgitamiseks (7-9 klassi õpilased) II etapp - mai 2018 Seinamaalingu täideviimine (professionaalse kunstniku eestvedamisel). Istepinkide valmistamine (7-9 klassi õpilased, tehnoloogiaõpetaja juhtimisel) III etapp - mai -juuni 2018 Lillepeenarde tegemine, lillede ja põõstaste hankimine ja istutamine IV etapp - juuni 2018 Õuesõppe Hoovi avamispidu 21.juunil 2018 . Linnaelanike informeerimine kohaliku meedia kaudu.

Vajame abi seinamaalingu teostamiseks ja finantstoetust värvide, tarvikute, istikute, töövahendite ostmiseks, rahalist toetust linnaelanike informeerimiseks kohaliku meedia kaudu.

Algataja

Sirje Sirnask

Olen Narva 6nda kooli eesti keele õpetaja