Õuesõppe Koda Pangodi külas

Kõik, mis on seotud Eesti Vabariigi elanike heaoluga, on ühtlasi ka kingitus oma riigile, et see püsiks vähemalt järgmised 100 aastat.

Valmis!
Valmis!

Meie külas ei ole külamaja ja kogukond saab kokku väikeses koolimajas, mis seab seltsielule siiski teatud piirid (maja pole alati vaba!). Miski ei liida kogukonda rohkem kui ühine töö ja selle tulemus, seepärast soovimegi ehitada midagi, mille käigus saame teha ühiselt tööd, saada targemaks ja luua võimalus vähemalt ühe põneva huviringi jaoks – muinasaegne maakeraamika. Koda saab edaspidi tarvitada ka ühiste (lõkke)õhtute, koosistumiste, tähtpäevade tähistamise korraldamisel, miks mitte ka külaliste vastuvõtuks. Õuesõpe kui õppemeetod on tunnustatud tänapäevane suundumusena, tasakaalustades õppimist nelja seina vahel, lisades looduslähedust ja meeskonnatöö oskust Unipiha algkooli õpilastele. Meie Õuesõppe Koda on kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Kuna haridusselts Tõrvik on 1920ndatel loodud haridusseltsi õigusjärglane, siis on see ka osa Eesti ajaloost – püüame seltsi traditsiooni edasi viia kohalikku kogukonda haaravate tegevustega. Kõik ehitusega seotud sündmused on avalikud ja eeldavad professionaalse töö kõrval vabatahtlikku tööd, tulemus jääb avalikku kasutusse ja selle eesmärk ei ole rahalise tulu teenimine (küll aga vaimse tulu). Ei õhuta viha, vägivalda ega vaenu. 

Aprill: maa-ala võsast puhastamine ja tasandamine. Aprill/mai: projekti ostmine, lubade taotlemine. Mai-juuli: Ehitamine. Juuni-juuli: 2 koolitust (savisein; mätaskatus) 25.august: muinastulede ööl pidulik avamine.

Taotleme finantsilist taotlust Kogukondade EV100 taotlusvoorust. Vabatahtlikkuse korras oleks ehk vaja inimest, kes oleks väga kodus mätaskatuse ehitamisel.

Algataja

Eha Jakobson

Olen Pangodi haridusseltsi Tõrvik juhatuse esimees. Selts on sisuliselt külaselts, kuid tihedalt seotud ka kohaliku Unipiha algkooliga.