Padrikust-Park

Soovime kinkida EV juubeliks kohalikule kogukonnale kauni mõisapargi, kus saaks suvel korraldada väliüritusi ja mõjuks ka asula heakorra mõttes hästi.

Idee tulenes Kirimäe Rahvamõisa tegevuse taaselustamisest ja mõisamaja renoveerimisest. Iga mõisaga käib kaasas ka park. Kuna Kirimäe Rahvamõis on nii tulevikus kui ka juba praegu Lääne-Nigula valla kultuurilisi vajadusi rahuldav kompaktne hoone, mille kordaseadmine on aastatepikkune ja ressursse nõudev projekt, tuleb lähtuda võimalustest mida pakutakse. Mõisaparki realistlikult on võimalik taastada ja kauniks luua selleks tähtajaks, kus siis ekstreemumpunktina toimub pidulik üritus ja EV100 vimpli masti vinnamine. Nõnda saab kogukond osaleda täies mahus oma panustamisega ja üritusest rõõmu tundmisega EV 100. sünnipäeval.

2.juuni Suur kontsert Ernst Enno lauludest, kohaloleva rahva teavitamine 24.juuni Jaanituli, kogukonnaga pargi korrastuse tegevuskava paikapanek 1. juuli Töödeks vajaliku inventari soetamine 2. juuli Võsa juurimine, niidetavate kohtade niitmine 3. juuli Majaservade lahtikaevamine, võsa eemaldamine 8. juuli Võsa juurimine ja niitmine 9.juuli Maapinna tasandus 12. juuli Kopa ja saha tellimine, kaevetööd. 15.juuli Vana sissesõidutee taastamine (kaevamine jm) õhtul üritus 16. juuli Vana sissesõidutee taastamine, uus pinnakate 22.-23. juuli Võsa juurimine, sissesõidutee taastamine, võsast puhta pinna niitmine 29.-30. juuli Lipumasti paigaldus, masti ümbruse kujundus 5.-6.august Kiige kokku monteereimine paigaldus, okste saagimine küttepuudeks 9.-10. september Võsa juurimine, niitmine (õhtul üritus) 16.-17. september Pargi kaugema osa korrastus (märgala) 23.-24. september Pargi kaugema osa korrastus (märgala) 30.-1.oktoober Pargi kaugema osa korrastus (märgala) 7.-8. oktoober Kogu pargi niitmine, tasandus 14.-15. oktoober Statsionaarsete lillepottide paigaldus (valamine) 21.-22. oktoober Viimane lihv ja veel tegemata tööde lõpetamine

Lipumast, betoonist lillepotid, elupuu istikud, aiavalgustid, jahvatatud killustik (teekate) Toitlustus kogukonnale, kes abiks, supp 20 talgukorda, kopp jm tehnika 10h, tööjõud

Algataja

MTÜ Kirimäe Rahvamõis

Olen Kirimäe Rahvamõisa perenaine ja projekti manager