Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi näitus "100 palamuslast“

Näitus tutvustab Palamuse arengut enim mõjutanud isikuid, nende panust ja tähtsust piirkonna arengusse. Mitmeid tehnilisi lahendusi võimaldavat näitust eksponeeritakse kogu Palamuse alevis.

Üleskutse esitada näitusel kajastamisele tulevaid Palamusega seotud isikuid kuulutati välja 24. veebruaril 2016. aastal Palamuse muuseumis. Konkurss kestab kuni 31. oktoobrini 2016. Tulevase näituse ülesehitus on nö temaatiline, vastavalt isiku tegevusvaldkonnale (näiteks: kultuur, majandus, valitsemine, põllumajandus jne). Seetõttu ei piirdu näituse eksponeerimispaik üksnes muuseumiga vaid koostöös Palamusel tegutsevate ettevõtete ja asutustega hõlmab kogu Palamuse alevit. Näitusele esitatavad isikud võivad olla praeguse Palamuse valla territooriumilt pärit, siin töötanud või mingil muul viisil paikkonnale positiivset mõju avaldanud. Näituse kandidaadiks saab vaid postuumselt. Ettepanekuid „100 palamuslase“ kandidaadi esitamiseks võivad teha kõik Eesti elanikud e-posti aadressile info@palmuseum.ee või saata materjalid postiaadressile Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum, Köstri allee 3, 49226 Palamuse. Ettepanekus peab sisalduma: kandidaadi nimi ja põhjendus tema esitamiseks. Soovitavalt sünni- ja surmadaatumid, foto, temaga seotud ese vms. Näitusel kajastamist leidvad isikud selgitatakse välja 2017. aasta veebruaris ning vajadusel kogub ning täiendab Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum koos ettepaneku tegijaga isiku kohta vajaminevaid materjale. Näitus „100 palamuslast“ valmib 2018. aasta kevadeks, mille juurde korraldab muuseum ka temaatilise mängu.
Näitus „100 palamuslast“ ilmestab Palamuse alevi üldpilti ning aitab jäädvustada riigi väärikat sünnipäeva, samuti Oskar Lutsu pärandit ning selle seost kogu Eestiga.

Algataja

Janek Varblas

Kajastus pressis