Paneme koos naeratuse veerema

Toime tulev laps on naeratav laps, kes paneb naeratama oma vanema ja nii läheb naeratus Eesti Vabariigi sünnipäeval veerema. Kingime lastele ja peredele 100 tundi grupitööd koos koolitustega.

Valmis!
Valmis!

Endaga toime tulev laps on igale vanemale rõõmuks. Lapse ja endaga toime tulev lapsevanem on rõõmuks meie riigile. Meie tahame, et meie riigil oleks palju rõõmu ja see rõõm kanduks edasi. Tahame, et lapsed naeratavad, sest siis naeratavad nende vanemad ja nii läheb naeratus veerema üle Eesti.

Laste ja lastevanemate sotsiaalsete oskuste parandamiseks korraldatakse iganädalased grupitööd. Grupis saab osaleda kuni 8 eelkooliealist last koos oma vanema(te)ga. Eesmärk on laste ja lastevanemate juhendamine sotsiaalse pädevuse arendamisel ning oluline on lapsevanemate toetamine lapse sotsiaalsete oskuste arendamisel ning edaspidi iseseisval tegutsemisel.

Programm (SPLO) on mõeldud kasutamiseks kõigile lastele, ka tõrjutud ja eemaletõmbunud, agressiivsete, tähelepanu- ja käitumisprobleemidega lastele. Arendatakse kognitiivseid oskusi, et lapsed suudaksid mõelda oma tegevuse ja tagajärgede üle. SPLO läbiviimine laste puhul hõlmab emotsioonide väljendumist, väljendamist, emotsioonide äratundmist endal ja teistel. Alternatiivsete lahenduste produtseerimist, järelduslikku mõtlemist, teise perspektiivi võtmist, dialoogi meetodi kasutamist. Grupid on avatud kõikidele soovijatele.

Oma osalemissoovist anna teada meiliaadressil naeratus@eguerapraksis.ee.

Toimetulekuoskuste toetamiseks on lapsevanematele täiendavad koolitused, mis toimuvad 1 kord kuus. Lisaks toimuvad koolitused laste ja peredega töötavatele spetsialistidele. Koolitustel käsitletakse selliseid teemasid nagu aktiivsus- ja tähelepanuhäire lastel ja täiskasvanutel, sotsiaalne toimetulek lapse kooli minekul, ärevus lapsel ja täiskasvanul, lapse murede märkamine jms.

Ootame osalema kõiki lapsevanemaid, kes soovivad rohkem teada saada lapse unest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.G.U. Erapraksis korraldab EV100 ürituste raames koolitusseminari lapsevanematele teemal

 

LAPSE UNI

Kuidas mõjutab lapse uni tema toimetulekut ja käitumist 

(lapsed vanuses 6-16).

 

Seminar toimub 23.mail kell 18.00-19.00 meie keskuses aadressiga Kivi 23, Tartu

 

Seminari viivad läbi unespetsialistid Ragne Tamm ja Merle Taevik

 

Oma osalemissoovist anna teada meiliaadressil

naeratus@eguerapraksis.ee

 

Seminaril osalemise tasu on 5 eurot.

 

Algataja

E.G.U. Erapraksis OÜ

E.G.U. Erapraksis OÜ tegutseb alates aastast 1998, pakkudes psühholoogilist ja psühhiaatrilist abi kõigile soovijatele. Meil on pikaajaline kogemus ning meie juures töötavad oma ala professionaalid, kelle soov ja eesmärk on aidata. Alates märtsist 2017 oleme registreeritud ka koolitajatena (majandustegevusteade nr 175077). Korraldame ja viime läbi koolitusi peamiselt järgmistes valdkondades: isikuareng, tervis ja heaolu, kasvatusteadused, psühholoogia.