Pärandivaderid: koolinoored kultuuripärandit hoidmas

Mitte kõik pärandipaigad Eestis ei ole vääriliselt hoolitsetud ja ajahamba eest kaitstud. Kutsume koole üles valima kodukohas kultuurilooliselt tähendusrikas objekt ja olema sellele vaderiks.

Soovime Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise raames kooliõpilaste ühisjõul teha kodumaale väärikas kingitus, korrastada suur hulk pärandipaiku üle Eesti. Ettevõtmise peamine eesmärk on kohaliku ajaloo parem tundmaõppimine ja väärtustamine, mida toetab kaasaaitamine kultuuripärandi kestmajäämisele.

Projekt „Pärandivaderid“ kutsub koole üles korraldama pärandipaikades korrastustalguid. Projekt suunab kooliõpilasi vanuses 7–19 avardama oma teadmisi kohalikest ajaloosündmustest, suurendama teadlikkust kultuuripärandist ning tekitama harjumust toimida ühtse meeskonnana, tegutseda ja hoida pärandit. Projekt pakub koolinoortele võimalust mõtestada ning tugevdada oma kohaidentiteeti. Korrastustalgutelt saadud edukogemus aitab teadvustada, et iga õpilase isiklik panus kultuuripärandi hoidmisesse on oluline. Innustame õpilasi tutvustama pärandipaika ka kohalikule kogukonnale.

Juubeliaastal oli pärandivaderiks ligi tuhat kooliõpilast üle Eesti! Loe lähemalt SIIT.

Ajakava 2018 15. märts – 20.september registreerimine projektis osalemiseks aprill–oktoober 2018 pärandiobjektide korrastamistalgute läbiviimise aeg november - märts ettevalmistused projekti läbiviimiseks 2019. aastal

Algataja

MTÜ Estlander

Mittetulundusühing Estlanderi koolitajatel on 12-aastane kogemus aktiivsete õppeaineid lõimivate välitegevuste korraldamises erinevatele vanuserühmadele ning kooliastmetele. Peamiselt on läbi viidud loodusretki, noortelaagreid, üleelamiskursusi, elanikkonnakaitse õpet, pärandkultuurialaseid koolitusi ja riigikaitse tunde. Muuhulgas viiakse läbi käelisi oskusi ning kehalist suutlikkust arendavaid koolitusi ning näitaks ka organisatsiooni-, juhtimis- ja meeskonnaõpet. Lisaks arendatakse ja korrastatakse mitmel pool looduse õpperadasid ning matkategevust toetavat taristut. Koos täiskasvanutele suunatud üritustega on koolitustel osalejate arv olnud alates kümnest kuni mitmete sadadeni. Viimastel aastatel on MTÜ Estlander koolitustel ja üritustel osalenud kokku üle paari tuhande inimese aastas.