Pärimuskultuuri festival Maavalla Ürgturg

Kingime Eesti riigi 100. sünnipäeva puhul pärimuskultuuri festivali Maavalla Ürgturg.

Tahame eesti rahvale kinkida pärimuskultuuri festivali Maavalla Ürgturg (Tääksil Suure-Jaani vallas k.a 26. augustil), et rahvas saaks tunda ja õppida esivanemate pärimuslikke oskusi. Festivalil õpetatakse või näidatakse kõlavöö kudumist, kedervarrega ketramist, rahvuslike paelte punumist, arhailiste kangaspuudega kudumist, vilepilli tegemist, tõrvaseebi keetmist, vaigusalvi valmistamist, puutööd Avinurme riistameistrite juhendamisel, vitstest korvi punumist, tohutöid jm. Näidatakse ka haabja laotamist ja suurte aamide tegemist. Tutvustatakse suitsuaunakombeid ja õpetatakse vihta valmistama, tutvustatakse rahvameditsiini ja maarohtusid, näidatakse soonetasumist. Kogu festivali aja mängitakse-lauldakse rahvamuusikat, ka ühislaulmise vormis. Võimalusel toimub ka maatõugu loomade näitus.
Festival on kavandatud koguperesündmusena, tegevused on mõeldud kõigile vanuseastmetele väikelastest vanuriteni. On mõeldud ka eri põlvkondade koostegemistele. Püüame oma rahvuslike juurte teadvustamise kaudu siduda pärimuse ja tänapäeva ühtseks enesepildiks ning teisalt materiaalse ja vaimse pärimuskultuuri ühtseks mõtteliseks tervikuks. Ürgturg kasvatab ka põlvkondade vahelist sidusust. Festivalile ootame nii kohalikku rahvast (Suure-Jaani vallast, Viljandist ja Viljandimaalt), pärimusehuvilisi kogu Eestist ning Eesti külalisi ka mujalt.

Saame hakkama

Algataja

Maavalla Koda

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda on kutsutud ellu pärimusliku omausu ja rahvapärimuse hoidmiseks ja levitamiseks.