Pärt Uusbergi ja Ly Seppeli kooriteos „Mulda pandud seemneterast“

Ühing MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal tellis Raplamaa heliloojalt Pärt Uusbergilt isamaa sünnipäevale pühendatud teose. 

Loometöö tulemusena valmis Ly Seppeli tekstile „Mulda pandud seemneterast“ teos segakoorile, klaverile ja keelpillikvartetile. Teos valmis kingitusena Eesti vabariigile ja selle esiettekanne oli 14. märtsil 2018 Rapla kultuurikeskuses emakeelepäeva õhtul. Teose esitasid Riinimanda koorid ja professionaalne keelpillikvartet, dirigeeris teose autor Pärt Uusberg.

Algataja

Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ

Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ on asutatud 2009. aastal naisettevõtjaid koondav ühendus, mille põhikirjaliseks eesmärgiks on eesti naiste aktiivsem osalemine ettevõtluses ja ühiskondlikus elus. Ühingul on 2018.a. sügisel 55 liiget, kellest enamus on Raplamaal tegutsevad väikeettevõtjad ning ettevõtete võtmepositsioonidel töötavad naised ja õpetajaid. Ligi kümne aasta jooksul on meie liikmeks astunud naiste poolt loodud ligi 20 ettevõtet. Liikmete arvu jätkuv kasv näitab ühingu tugevust ja vajalikkust. Naisi ühendab positiivne eluhoiak, kodukoha väärtustamine, pereväärtuste asetamine esikohale, turvalise elukeskkonna säilitamine maapiirkonnas, edasipüüdlikkus, kultuurihuvi, õppimistahe ja Raplamaa jätkusuutlik areng. Aastate jooksul on ühing korraldanud nii oma liikmetele kui ka avalikkusele suunatud koolitusi, teemaõhtuid, kontserte, etendusi, matku, ettevõtete külastusi, kunstiprojekte, meeleleahutus- tunnustus- ja turundusüritusi jne. Ühingu aktiivsemad liikmed on kaasatud maakonna arengut puudutavatesse töörühmadesse, on noorematele ettevõtjatele mentoriteks ja kutsutud tunnustusürituste hindamiskomisjonidesse.

Märksõnad