Perepidu „Meie pere lugu“

Meie Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seotud sündmuseks on peresid ja kogukonda ühendav perepidu, kuhu oodatud kõik kogukonna liikmed.

MTÜ Perekas soovib EV100 raames kinkida kogukonnale perepeo, mille käigus toimub kontsertetendus ja Laikrete perebändi esinemine.
Perepeol „Meie pere lugu“ esitavad Puhja kogukonna pered oma lugusid - peredele olulisi ja tähendusrikkaid laule, instrumentaalpalasid, luuletusi, tantse vm etteasteid. Sündmus väärtustab perega koos aja veetmist ja suurendab põlvkondade vahelist sidusust läbi ühise laulmise, pillimängu, tantsimise ja muu ühise tegevuse. Perepeoks valmistudes annavad vanemad põlvkonnad edasi noorematele peretraditsioone ning luuakse ka uusi. Üles astuvad vähemalt 100 esinejat erinevatest põlvkondadest.
Tegemist on avaliku, tasuta sündmusega, mis on suunatud Puhja piirkonna kogukonnale, laiemalt ka 2018.a ühineva Elva valla piirkonnale. Peo kulminatsiooniks ja tänutäheks kontserdil üles astunud peredele, kutsume õhtul esinema perebändi. Ühtlasi annab see võimaluse üheskoos kogukonna peredega tähistada ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Perepidu „Meie pere lugu“ sünnib MTÜ Perekas üleskutsest ning MTÜ Perekas liikmete soovist säilitada kodukandi ajalugu ja perede kultuurilist mälu.

Algataja

MTÜ Perekas

MTÜ Perekas asutati 2010.aasta aprillis Puhja vallas. 31.05.2017 seisuga 15 liiget vanuses 30-66 aastat. Vastavalt MTÜ põhikirjas sätestatule on MTÜ eesmärkideks kaasaaitamine kodukoha muutumisel pereväärtusi tunnustavaks ja vastavasuunalisi tegevusi elluviivaks vallaks, koduvallas ellu viidavate otsuste tegemisel perede huvide kaitsmine, võimaluste loomine peredega inimeste enesearenduseks ja koolitusteks koduvallas, puudustkannatavate ja kriisiabi vajavate perekondade abistamine, kodukoha kaitsmise ja hoidmise muutmine iga vallakodaniku tavapäraseks käitumisnormiks. MTÜ Perekas teeb koostööd sarnaste eesmärkide ja huvidega ühingute ja asutustega, tihe koostöö toimub Puhja valla asutustega - vallavalitsus, kool, lasteaed, seltsimaja jt.

 
Kaasalööjad
Kasutaja Astrid Külaots pilt
Astrid Külaots