Politsei veeretab värsse: "Unistus Eesti riigist"

Politsei luuleklubi viis läbi konkursi teemal „Sada aastat, sada …“, mis pühendati seekord just nimelt Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Esitatud tööd on kingituseks kõigile eestlastele!

Valmis!
Valmis!

UNISTUS EESTI RIIGIST
Heikki Paltser
(PPA infoteenistuse vanemspetsialist)

Mul on unistus…
et ühest sajast saaks kord miljard,
et kestaks kõigi meie pingutus
muistse ja tuleva võitluse viljad.

Mul on veel üks väike unistus:
oleks Eesti üks lahe surematu liik
esiisadelt lastele antud kingitus
vanem Lembitu ja maarahva riik.

Algataja

Politsei- ja Piirivalveamet

Märksõnad