Põltsamaa pärimuslugemik „Varese mõttest sündinud“

Raamat koondab 35 Põltsamaa kihelkonna kohalugu ja peegeldab sellega tükikest meie inimeste mõttemaailmast ja -loost.

2017. aasta oktoobris ilmunud Põltsamaa pärimuslugemik „Varese mõttest sündinud“ on kingitus Põltsamaale ja Eesti Vabariigile. Suur osa lugudest on kogutud ja üles kirjutatud enam kui sada aastat tagasi. Need annavad aimu tollaste Põltsamaa inimeste eluolust, mõtetest ja ebausukombestikust. Muinasjutulaadsete lugude vahele on pikitud seiku Põltsamaa ajaloost, mis mõjuvad tänapäeval ehk uskumatuna, kuid väärivad põhjalikumat tähelepanu ja uurimist.

Algataja

Raivo Suni