Põlvkond terveid tudengeid - Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudel

Soovime Eestile kinkida põlvkonna terveid tudengeid. Mudeliga julgustame tudengiorganisatsioone mõtlema oma liikmete tervisekäitumisele ja olema eeskujuks kaastudengitele ja ühiskonnale.

Täiskasvanuea alguses tehtud valikud ja kujunenud harjumused mõjutavad meid ka edaspidises elus. Seetõttu on tähtis juba tudengina kujundada oma tervisekäitumist nii, et see oleks jätkusuutlik ja tervist hoidev. Nelja arstitudengi koostöös ja entusiastlike spetsialistide toetusel lõime OLE ROHKEM Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku heaks Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeli. See on kogumik põhimõtteid, millest organisatsioonides juhinduda ja inspiratsiooni saada, et pakkuda oma liikmetele tervist hoidvat ja elustiili parandavat keskkonda. Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudel koosneb hetkel viiest valdkonnast - alkohol, tubakas ja narkootikumid; toitumine ja füüsiline aktiivsus; vaimne tervis; võrdne kohtlemine ja seksuaalne ahistamine. Kui kahe esimese valdkonna roll on tervise seisukohast ilmselt lihtsamini hoomatav, siis järjest enam rõhutakse ka avalikkuses vaimse tervise olulisusele. Tudengiorganisatsiooni tegevustesse panustamine annab noorele kahtlemata väärtusliku kogemuse, samas võib sellega kaasneda rohkelt stressi ja emotsionaalset pinge, mida saab vältida teadliku organisatsioonikultuuri arendamisega. Arvestades teemade tähtsust, pidasime vajalikuks eraldi peatükke võrdsest kohtlemisest ja seksuaalsest ahistamisest, eesmärgiga rõhutada terviseseoseid. Järgmistel kuudel hakkame koostöös tudengiorganisatsioonidega täiendama mudelit keskkonnasõbralikkuse valdkonnas. Mudeli baastase sisaldab punkte kõigist nimetatud viiest valdkonnast ja nende eranditu täitmine on aluseks mudeliga liitumisele. Lisatasemed 1 ja 2 annavad igale organisatsioonile suurepärase võimaluse veelgi kasvada ja areneda. Töötame selle nimel, et Tervisliku tudengiorganisatsiooni tiitlist saaks kvaliteedimärk, mille järgi tunda ära organisatsioonid, mis pööravad tähelepanu oma töökultuurile ja seeläbi suunavad oma liikmeid tegema tervislikumaid valikuid ka hilisemas elus.

Algataja

Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna SA

TÜ Üliõpilaskonna Sihtastus veab eest OLE ROHKEM tegevusi. Meie eesmärk on arendada Tartu tudengeid läbi tudengiorganisatsioonide. Veame eest 55 organisatsiooniga Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustikku, korraldame arenguprogrammi ja kutsume erinevate ürituste abil tudengeid üles oma tudengiaega maksimaalset ära kasutama.