Põnev kogukonnapäev kogu perele

Soovime kinkida kogukonna lastega peredele ühe erilise päeva, mille raames saadakse üheskoos tutvuda, uurida, tegutseda ning uusi teadmisi kogukonna ajaloo ja uute tehnoloogiliste seadmete osas.

Oktoobris 2017 leiab kingitusena EV100 puhul aset peredele suunatud tehnoloogiapäev Suursoo külas, mille raames saavad kogukonna liikmed uurida, kuidas erinevad tehnoloogilised vahendid töötavad ning kuidas neid rakendada oma igapäevaellu. Tänu kodukoha ajaloo ning kultuuriväärtuste tutvustamisele säilib kogukonna identiteedi tunnetus. Rae vallas, 1930ndatel rajatud Suursoo küla, on tänapäeval ainus K.Pätsi käsul rajatud asundusküla, mis on säilinud miljööväärtusliku külana. Kogukonna asukohas on rahvahariduse võimaluste kättesaadavus piiratud ning tänu sellele antud tegevusvaldkonna tarbimine vähene. Antud kingitus laiendab täiskasvanute silmaringi tänapäevaste tehnoloogiliste seadmete ja võimeluste osas ning tekitab lastes huvi kodukoha ajaloo vastu. Kogukonna liikmed tutvuvad erinevate seadmetega oma kodukohas. Ühistööna valmib Suursoo küla tutvustav lühifilm, mis avardab kõigi külaelanike teadmisi oma kodukoha ajaloo ja kultuuriväärtuste kohta. Lisaväärtusena annab kingituse tulemus võimaluse tutvustada ajaloolist küla kõikidele huvilistele.
Päev lõppeb ühise filmiõhtuga

Küski poolne toetus ürituse läbiviimiseks.

Algataja

Annika Aas