Projekt „Terve ja turvaline Simuna“

Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts soetab maastikusõiduki, millest tõuseb tulu kogu kogukonnale. 

Projekti elluviimiseks on meil vajalik soetada ATV. Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts on juba aastaid ehitanud Simuna keskplatsile liuvälja. Suureks probleemiks liuvälja ehitamisel ja hilisemal korrashoidmisel ning teiste tööde tegemisel on masinate puudumine. Selle aasta jaanuaris saime Ebavere tervisespordikeskuselt suusaradade ehitamise masinad (nemad soetasid endale uued), aga vedamiseks meil tehnika puudub.

Simuna kooli matkarada Simuna lähedal metsas ja rabas on aktiivselt kasutatav, kuid tormid on rajale langetanud puid, millede eemaldamiseks ja ka hoolduseks puuduvad masinad. Matkarajale ei pääse ligi suurema masinaga, seega on vajalik väiksem maastikusõiduk.

Simuna on ümbrisetud metsadega, esineb metsa- ja maastikutulekahjusid, kuhu ligipääs päästemasinaga on võimatu. ATV koos haagisega (haagis on meil olemas) on päästetöödeks hädavajalik.

Seega saab projekti käigus soetatav ATV olema Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsile mitmeotstarbeliseks kasutamiseks – sellest tõuseb tulu tervele kogukonnale. 

Meie projekt sai rahastuse kogukondade EV100 taotlusvoorust, mille korraldas Eesti Külaliikumine Kodukant. 

Algataja

Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts

Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts tegeleb päästetöödega, ennetustööga, kultuuri ja spordi edendamisega.