Projektikonkursid eesti kultuuriühingutele välismaalLõppenud

Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi projektikonkursside eesmärgiks on toetada välismaal tegutsevaid eesti kogukondi kultuuriprojektide korraldamisel ja tugevdada läheneva juubeli eel kultuurikollektiivide ning loomeinimeste kontakte. Mõlema konkursi taotluste esitamise tähtaeg on 5. jaanuar 2017. 

Foto: Laulja Jarek Kasar ja Eesti dokumentaalfilmide festivali EstDocsi peakorraldaja Kristi Doughty / Nicholas Jones, Bokeh Photography

Konkursside eelarve on kokku 80 000 eurot. Suurem toetuse maht on seotud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ettevalmistustega ning sooviga tähistada riigi olulist juubelit väärikalt nii Eestis kui eesti kogukondades välismaal. Rahvuskaaslaste programmi konkursile saab esitada taotlusi kultuurisündmuste korraldamiseks 2017. aastal ja Eesti Vabariik 100 konkursile kultuurisündmuste korraldamiseks 2018. aastal.
 

2017. aastal korraldatavad sündmused võivad aset leida nii Eestis kui välismaal ega pea olema kindlasti seotud läheneva juubeliga. 2018. aastaks oodatakse ideid, mis on seotud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega ja seda just välismaal. EV100 toetus annab hea võimaluse laiema haardega kogukondlikke algatusi pikema aja vältel ette valmistada ja juubeliaastal teoks teha.
 
Rahvuskaaslaste programmi konkursi projekte toetatakse kuni 4000 euroga, Eesti Vabariik 100 konkursi projekte toetatakse kuni 8000 euroga ning toetus võib moodustada kuni 80% projekti eelarvest.
Konkursi tingimused leiab MISA kodulehelt: www.meis.ee/konkursid.
Mõlema konkursi taotlus koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna MISA digitaotluste keskkonnas: http://www.meis.ee/digitaotlus. Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse edastada ka e-posti teel aadressil taotlus@meis.ee ning saata originaalallkirjaga taotlus paberkandjal posti teel.

Projektikonkursi korraldavad Riigikantselei, Kultuuriministeerium, rahvuskaaslaste programmi nõukogu ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA).


 
Lisainfo:
Heilika Pikkov
EV100 ja EL eesistumise rahvusvahelise programmi haldur
Tel: 56 91 20 91
Sandra Nuudi
MISA rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9855

Kõik konkursid