Püha Soobiku avastusterada

Rajatav Püha Soobiku avastusterada on meie kandi kingitus Eesti Vabariigile 100 juubeliks.

Püha Soobiku avastusterada asub Saaremaal, Pihtla-Püha-Sutu piirkonnas. Avastusteraja eestvedajaks on MTÜ Pihtla Lapsed, kelle liikmeskonnaks on kõik selle kandi aktiivsed kogukonnaliikmed. Püha Soobiku avastusreda asub Püha küla ja ajaloolise Püha kiriku vahetus läheduses. Soobik on kohalikust looduslikust eripärast tulenev soosaar. Avastusterada tähendab looduses kulgevat matkarada, mis on rajatud eelkõige lapsi silmas pidades ja eemärgiga võimaldada lastel mänguliselt ja läbi oma aktiivse tegevuse avastada, tunnetada ja õppida lähemalt tundma loodust. Umbes 1 km rajal on võimalus veetakistust ületada parvega, sildadel nautida võhumõõkade ilu, metsas vaadelda sipelgaid, ronida autentsesse merikota pessa, putukahotellis vaadelda nende elu, ehitada ise roigasonni, külastada loomade söödamaja jne. Rada lõpeb Pihtla Kogukonna Pargis, kus on eelmisel aastal rajatud seiklusrajad nii väiksematele põnnidele kui ka juba suurematele ja osavamatele lastele. Kogu rada saab üles pandud ka Navicupi äppi, mis annab võimaluse kirjeldada erinevates punktides pikemalt sealset looduslikku rikkust v eripära, samuti võimaldab see kooligruppidele ettevalmistada matka- ja avastustemänge looduses. Rada on tasuta kasutamiseks meie kogukonna endi liikmetele ja kõikidele huvilistele nii Saaremaalt kui ka  kaugemalt. 

Rada avatakse pidulikult 01. juunil 2018 aastal

Püha Soobiku avastuste rada avatakse 01. Juunil 2018.

Algataja

MTÜ Pihtla Lapsed