Puhja kirikumõisa ait kogukonna kasutusse!

Ait korrastatakse EV 100. sünnipäevaks, vahetades katuse ja kõdunenud seinapalgid.

Valmis!
Valmis!

Puhja kiriku kompleksi kuulub ajalooline ait, mis on teadaolevalt vanim säilinud puithoone Puhja kihelkonnas. Ait on kantud Eesti pärandkultuuri nimistusse. Kogudus on  võtnud eesmärgiks hooned võimalikult algupäraselt restaureerida. 2017. a suvel on tellitud dendrokronoloogilised uuringud TÜ teadurilt Alar Läänelaiult, et tuvastada aida täpne vanus. Selgus, et ehitusaastaks on 1751, mis teeb Puhja kiriku aidast harulduse terve Eesti mastaabis. Aida seisukord on halb ja vajab kiiret sekkumist, milleks kogudusel aga puudub raha. Ühiselt Puhja seltsimajaga on kogudus jõudnud järeldusele, et ait tuleks korrastada ja kasutusele võtta kui varjualune ja tee ning suupistete müügikoht seltsimajas või kirikus toimuvate kontsertide jm sündmuste ajal. Aidas on võimalik müüa käsitööd, jagada kirikut tutvustavaid voldikuid, korraldada improviseeritud kohvikut koostöös Puhja noortekeskusega ja palju muud põnevat. 

Aida korrastamiseks – katuse renoveerimiseks – saime toetust Kodukandi EV100 kogukondade taotlusvoorust.

1.05.2018.–1.06.2018 – Ettevalmistavad tegevused, kogukonna teavitamine planeeritavast aida korrastamisest, talgute ettevalmistus ja koristustalgute läbiviimine. 1.06.2018–1.09.2018 – Vana katuse eemaldamine ja utiliseerimine ja uue paigaldamine. Mädanenud palkide vahetus, vundamenditööd. 1.06.2018–1.11.2018 – Aida kasutamine kogukonnale olulisteks tegevusteks: kohvik, väljamüügid, varjualune, lastehoid jms. 1.10.2018.–1.12.2018 – Mõttetalgud aida edasiseks kasutuseks ja koostöö laiendamiseks (on võimalik teha korda 2019. a suvel ka aida teine korrus, lastele mängutoaks).

Vajame: rahalist toetust, abikäsi ja eriti vanu palke.

Algataja

EELK Puhja kogudus

Puhja (täna luterlik) kogudus on järjepidevalt tegutsenud vähemalt üle 600 aasta. Tegu on väikese, ent elujõulise hakkaja kogudusega, mille liikmed on valdavalt keskealised ja hästi haritud inimesed. Panustatakse palju lastesse ja noortesse, väga tugev on koguduses muusikatöö.