Purilale Eesti koduleht

Soovime kinkida oma külale, Purilale, EV100. sünnipäevaks uue kodulehe ja mis oleks tähtsa sündmuse puhul parim variant, kui mitte www.purila.ee.

Meie küla, Purila, eelmine koduleht ei täitnud enam meie külainimeste vajadusi ning tekkis soov teha midagi uut ja paremat. Soovime teha Purilale kodulehe, mis oleks kõigile kasutuskõlblik, kus ei saaks ainult infot jagada, vaid kus oleks ka foorum, et külaelanikud saaksid omavahel suhelda. Samuti on soov, et pildialbum oleks lihtne kasutada ning oleks võimalik lisada kommentaare piltidele. Peale ajalooliste piltide, tavapärase info ja muude dokumentide säilitamise oleme mõelnud uuel kodulehel tuua sisse muudatusena "mälestuste nurgakese". Kuhu saaksime koguda inimeste mälestused ja jutustused Purilast tulevatele põlvedele, osana Eesti ajaloost. Loodame selle läbi tuua meie küla tegemised ning ajaloo veel lähemale külaelanikele. Samuti soovime parendada külas koostööd ning omavahelist suhtlemist ja loodame, et uue kodulehega oleme sellele sammukese lähemal. Kuigi oleksime võinud jätkata oma vana .eu lõpuga, otsutasime kodulehe uuendamist alustada täiesti puhtalt lehelt ja .ee (päris meie oma Eesti koduleht) tuligi meie mõttesse EV 100 sünnipäeva pärast. Samuti on sel aastal Purilal tähtis aasta, nimelt möödub küla esmamainimisest 777 aastat. Seega olekski meie suurimaks sooviks teha omaltpoolt sünnipäevakingitus nii Eesti Vabariigile kui ka Purilale aastal 2018 - Purilale Eesti koduleht www.purila.ee. Ideed teostavad RA Meedia OÜ (https://riin.eu/) ja MTÜ Purila.

Kodulehe valmimiseks on ettenähtud aasta 2018. Loodame oma esimese versiooni paika saada EV 100 sünnipäevaks.

Ootame väga Purila kohta pilte, mälestusi, meenutusi, mõtted, ettepanekud mida saaksime lisada meie uuele kodulehele.

Algataja

MTÜ Purila

MTÜ Purila on loodud Purila elanike üldkoosoleku otsusega aastal 2008. MTÜ Purila tegevuse põhieesmärgiks on maaelu ja küla säilitamisele, taaselustamisele ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine; sealhulgas maamajanduse ning rahvakultuuri toetamine; küla vanima ajaloolise elukorralduse vormi taastamine. Tegevuse põhieesmärgist tulenevateks eesmärkideks on: eelnimetatud põhieesmärki taotlevate füüsiliste ja juriidiliste isikute tegevuse kooskõlastamine ja omavahelise koostöö korrastamine. Teabe hankimine ja levitamine ning vastavate institutsioonide loomisele kaasaaitamine. Ühiskondliku tegevuse, seltsielu, koolituse toetamine ja kordineerimine. Säästva arengu, loodushoiu, koduümbruse koristamine ja kodukaunistamise väärtustamine. Ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele kaasaaitamine.