Raamat "100 Kihnu meremeest läbi aegade"

Talletame kihnlaste merepärandi veel mitmesajaks aastaks raamatusse.

Kihnu Mere Selts kingib Eesti Vabariigile juubelisünnipäevaks kogumiku teemal "100 Kihnu meremeest läbi aegade". See raamat saab jutustama meremeeste raskest ja mehisest ning väga vastutusrikkast ning tänuväärsest elukutsest. Raamatus saab olema kihnlaste merepärandit alates Kihnu Jõnnust kuni tänapäeva meremeesteni välja.
Kogumikus portreteerime vähemalt 100 saarega seotud meremeest, kellel kõigil on väga suur panus kihnlaste merepärandi säilimisel ja säilitamisel. Raamat annab hea ülevaate, kuidas on meremeeste töötingimused ajaga muutunud ja millised on nende kangete meeste uskumused ja tavad.
Tänapäeva meremehed väärivad samaväärset märkimist, kui nende kauged esiisad. Igal meremehel on jutustada enda lugu. Kihnu meestel on väga suur roll saare ainulaadse kultuuripärandi säilimisel.

Raamatut plaanime esitleda Muinastulede Ööl 25. augustil.

Juba üheksandat korda süttib Kihnu saarel jõujaama juures Nordi teel (Kihnu Mere Seltsi loodud mälestupark) kõikide meremeeste auks muinastulede lõke.

Finantsilist toetust raamatu küljendamise ja trükikulude katteks. Ja muidugi iga mälestuskillu eest, mis puudutab Kihnu saarega seotud praegusi ja endisi meremehi, oleme väga tänulikud.

Algataja

Kihnu Mere Selts

Kihnu Mere Seltsi üks peamisi tegevussuundi on traditsioonilise paadi ja laevaehituse traditsioonide taaselustamine ja noortele edasiandmine. Lisaks paadiehitusele üritame rõhku panna ka üldisemale mere ja sellega seonduvaga tutvustamisele noortele - nt. keskkond - linnud, loomad, kalad, taimed meres, ümbritsevad laiud, üldisem tutvustus laevadest, merereeglitest ning üldiselt kaasa aidata mereelu arendamisele Kihnus.