Raamat „Õhus on Kalamaja“

Tahame 100aastasele Eesti Vabariigile kinkida Kalamaja kogukonna poolt kirjutatud raamatu. Raamat ilmub maikuus 2018, Kalamaja päevade 10. sünnipäeva raames.

Kalamajas on viimaste aastate jooksul toimunud suured muutused. Raamat „Õhus on Kalamaja“ kaardistabki asumi tänapäeva, talletades selle mitmekihilist olemust ja värvikaid elanikke. Et sellist raamatut on väga tarvis, tõendab asjaolu, et raamatu ideega on kaasa tulnud väga suur hulk kalamajalisi. Praeguse seisuga osaleb projektis üle 50 inimese, nii et tegemist on tõelise kogukonna raamatuga, mille kirjutavad ja komponeerivad Kalamaja elanikud ise. Raamat avab läbi Kalamaja asukate silmade asumi kujunemist puit- ja töölisasumist moodsaks hipsterlikuks linnaosaks, loovmajanduse keskuseks ja toidukultuuri etaloniks; teisalt pööratakse tähelepanu ka gentrifikatsioonist tulenevatele kitsaskohtadele (ülerahvastatus ja autostumine). Raamatusse on kaasatud eri vanuses ja sotsiaalse taustaga inimeste arvamuslood, esseed, mälestused, intervjuud ja luuletused.

2018 jaanuar – kõik raamatu lood on kokku kogutud, raamatu fotod on valmis. 2018 veebruar-märts-aprill – raamatu lugude toimetamine, kujundamine, valmis trükiks. 2018 mai – raamatu ilmumine ja esitlus Kalamaja päevadel 19.–20. mail.

Tegemist on iseseisvalt välja antava kogukonna raamatuga, milles lööb vabatahtlikult kaasa palju inimesi. Oodatud on toetus MTÜ Kalamaja Raamat kontole (EE257700771002857043) trükikulude katmiseks.

Algataja

MTÜ Kalamaja Raamat