Raamat „Eestlased laias maailmas – Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmesmaade lugu“

Kultuuriloolise väärtusega kinkeraamat annab nii piltliku kui ka kirjaliku ülevaate väliseesti kultuuriseltsidest ja nende tegevusest eestluse hoidmisel väljaspool Eestit.

EV100 puhul loodav raamat „Eestlased laias maailmas – Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmesmaade lugu“ peegeldab väliseesti kogukondade kõrghetki ja valukohti, sarnasusi ja erinevusi Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmesmaade lõikes. Raamat ilmub kahekeelsena – eesti ja inglise keeles. Raamatu loomise eesmärk on aidata kaasa eesti kultuuri rahvusvahelistumisele ja tutvustamisele maailmas. Et eesmärki saavutada, tahame tagada raamatu kättesaadavuse Eesti saadikutele (ametlikud ja mitteametlikud), väliseesti seltside ja kultuuriorganisatsioonide esindajatele ning raamatukogudele.

Algataja

Raamat "Eestlased laias maailmas - Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmesmaade lugu"

Valmimas on kinkeraamat "Eestlased laias maailmas - Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmesmaade lugu"