Raamat „Mitmenäoline meri“

Raamat „Mitmenäoline meri“ on aegumatu kingitus, sest see sisaldab Häädemeeste keskkooli õpilaste mereteemalisi joonistusi, luuletusi ja esseesid.

Valmis!
Valmis!

96 kirjutisega raamatuga „Mitmenäoline meri“ panime punkti merekultuuriaastale 2016 ja ühtlasi avasime 2017. aasta, laste- ja noortekultuuri aasta. Raamat valmis 2017. aasta veebruarikuus. Raamatu trükkimist toetas KÜSK ja Kabli Külaselts MTÜ – soovime raamatu anda kingituseks Häädemeeste valla kõikidele allasutustele (koolid, lasteaiad, muuseumid, raamatukogud jms). See töö algas 2017. a aprillist ja jätkus kuni aasta lõpuni. Raamatu kinkimisega kaasneb selle tutvustus. Raamat on vääriline kingitus oma kodukohale ja samas kogu Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks.

Raamat valmis 2017. a veebruarikuus. Märts, aprill – koostöö Eesti Rahvusraamatukoguga, kuhu saatsime raamatu failid arhiveerimiseks Mai, juuni – õpilaste koolilõpuaktustel raamatu kinkimine loometööde autoritele Juuni – raamatute (20 tk) kinkimine Häädemeeste vallavalitsusele September, oktoober – raamatute kinkimine valla allasutustele November, detsember – raamatute kinkimine koostööpartneritele (nt Pärnumaa Kodukant jt) Jaanuar – kokkuvõtete tegemine

Teostub oma jõududega

2016.a oli merekultuuri aasta ja Kabli Külaselts otsustas välja kuulutada konkursi mereteemaliste luuletuste, lugude ja joonistustega. Üleskutse võeti hästi vastu ja meile laekus 96 tööd - need olid kõik eksponeeritud kodukandipäeval. Me teadsime, et 2017.a kuulutatakse laste- ja noorteaastaks ning 2018.a kultuuripärandi aastaks, mistõttu otsustati laste tööd köita raamatuks. 

Raamat "Mitmenäoline meri" sisaldab laste ja noorte poolt kirjutatud luuletusi, jutte ja joonistusi mere teemal. Raamatu esmaesitlus oli Häädemeeste Keskkoolis, kus autoreid autasustati. Raamat on kolm ühes ehk raamat on pühendatud merekultuuri aastale, selle sisu on lastelt ja noortelt ning raamatut illustreerivad vanasõnad, ütlemised, uskumused ja kõnekäänud (nt "Merest saab omiti paja tulele panna, metsast ei saa sedagi" /Hdm/).

Raamatu trükkimine sai teoks vahetult enne EV 100 sünnipäeva. Raamatu valmimisele aitasid kaasa KÜSK ja Kabli Külaselts, küljendus ja trükk Hansaprindilt; toimetas Malle Alunurm. Raamatu said kõik loojad ja nende juhendajad, vallavalitsus, valla allasutused (sh Kabli Lasteaia 45. juubelil said raamatu kõik lõpetajad), Kabli Külaseltsi liikmed, vabakonna tunnustusüritusel osalejad. Kabli Seltsimaja 85. juubeliüritusel autasustati raamatuga aktiivseid liikmeid ja panustajaid. Kabli avatud väravate päeval osalejad said tänutäheks samuti raamatu "Mitmenäoline meri". Pärnus toimuva Kahe-silla-jooksu järgselt toimus tänuüritus, kus raamat kingiti laulja Daniel Levi Viinalassile; Kabli Päikeseloojangu festivali raames sai raamatu kingituseks lastekirjanik Leelo Tungal. Raamatu on kingituseks saanud ka EV president Kersti Kaljulaid, EV peaminister Jüri Ratas, haridusminister Mailis Reps, kultuuriminister Indrek Saar. "Mitmenäoline meri" on kingitud ka endisele Pärnumaa haridusosakonna juhatajale Avo Jussile. Raamat on saadetud Rahvusraamatukogule, Lastekirjanduse teabekeskusele, Pärnu muuseumile, Pärnu keskraamatukogule, Riigikantseleile. Kokku on raamatuid kingitud 268. 

Algataja

Malle Alunurm

Kabli Külaselts MTÜ tegutseb aastast 2007. Kabli Külaseltsi eesmärgiks on edendada küla- ja seltsielu; aidata kaasa kvaliteetse elukeskkonna loomisele ; jätkata küla ajaloo uurimist, kultuuripärandi ja muinsusväärtuste kogumist ja säilitamist; olla toeks küla tutvustamisel; teha koostööd haridusasutustega kaasates noori. Suuremat teod: 2007.a pärjati Kabli küla Pärnumaa Küla tiitliga; oleme kirjastanud raamatu "Kabli küla läbi aastate", postkaartide kogu "Kabli vaatamisväärsused" ja "Häädemeeste hääd külad" ning merekultuuri aastal raamat "Mitmenäoline meri", kus said kajastuse Häädemeeste kooli õpilaste luuletused, esseed ja meremaalid. Kabli külal on oma lipp, vapp, logo ja hümn.