Raamat „Muutus algab minust“

Kingime Eestile 100. sünnipäevaks raamatu „Muutus algab minust“, mis koondab kokku programmi Noored Kooli kümnenda lennu osalejate lood.

Raamatus „Muutus algab minust“ koondame kokku programmi Noored Kooli kümnenda lennu osalejate lood. Jagame kogemusi kahest aastast õpetajana töötamisest eri koolides üle Eesti. Igal Noored Kooli õpetajal on oma vaatenurk, iga õpetaja püüab kanda õpilaste häält. Vaadates läbi 22 pilgu, saame mitmetahulise pildi koolielust.
Tänased õpilased on Eesti tuleviku eestvedajad – nende lugude kaudu vaatame pealt meie tuleviku loomist. Raamatus arutleme selle üle, milline on ühe noore õpetaja mõju – koolile, klassile, õpilasele ning milline on omakorda õpilaste ja kooli mõju noortele õpetajatele. Kuidas saavad õpetajad kaasa aidata tuleviku kujundamisele, uskudes igasse õpilasse ning aidates kaasa, et iga Eesti laps, olenemata tema päritolust või majanduslikust olukorrast, saaks hea hariduse? Noorte õpetajatena tahame juhtida tähelepanu haridusvaldkonna rõõmudele ja muredele. Tähistame ja hindame seda, mida oleme juba saavutanud – haridusel on olnud väga oluline roll Eesti arengus viimase 100 aasta jooksul. Samal ajal võtame tõsiselt järgmiste kümnendite ootusi laste kasvatamisele ja õpetamisele.
Raamat annab julguse ja kinnituse igale lugejale, et muutus algab igaühest meist ja igaühel on võimalus aidata kaasa parema Eesti kujundamisele. Meie suurim väärtus on haritud inimesed, kes usuvad iseendasse. Parim kingitus Eestile oleks see, kui raamatu lugejad saavad inspiratsiooni ka ise tänaste laste arengut toetades tuleviku loomises osaleda.
Raamat on kingitus 22 õpetajale endale, nende 2304 õpilasele ja kõigile inimestele Eestis. See on tunnustus kõigile õpetajatele, kes teevad oma tööd südamega. Raamatu väljaandmisest saadud tulu annetavad autorid uute ja õpilasi inspireerivate õpetajate kooli toomise heaks.

Algataja

SA Noored Kooli

Noored Kooli toob haridusse võimekaid ja motiveeritud inimesi ning loob nende arenguks keskkonna, mis inspireerib neid töötama selle nimel, et õpilastel oleks tulevikus võimalikult palju valikuid.