Raamatu "Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas" väljaandmine

2018. aastal möödub sajand Vabadussõja algusest. Raamatu väljaandmisega tähistame 100 aasta möödumist omariiklust kindlustanud murelahingutest Järvamaal. 

Raamatu „Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas" eesmärk on koos varemilmunud raamatutega "Paide kooliõpilased Vabadussõjas" ja "Järvamaa Eesti Kaitse Liit Vabadussõja ajal" anda lugejale ülevaade Vabadussõja alguses Järvamaal valitsenud olukorrast ja rahva meelolust, kui Vabadussõja algul Vasknarvast üle tulnud ja Türi juures raudteed läbi lõigata kavandanud enamlastele polnud EV Sõjaministeeriumil väeosa vastu saata. Kuidas Järva Maakonnavalitsuse otsus organiseerida selles olukorras oma Kaitsepataljon tõstis maakonna rahva meeleolu ja kaitsetahet ning aitas üle organiseerimisraskustest. Pataljon formeeriti, Paide jäi vaenlasel vallutamata ja raudtee läbi lõikamata. Pataljonist, mis hiljem formeeriti ümber 7. Polguks sai aga Vabadussõjas pikema lahingutee läbinud väeosa. Raamat „Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas" sobib abimaterjaliks koolides Eesti ajaloo õpetamisel aga ka koduuurijatele ning on sobiv lektüür kõigile Eesti ajaloost huvituvatele inimestele tõstmaks nende usku Eesti kestmisse.

Mai-august 2018 - raamatu „Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas" ettevalmistus ja trükkimine; 28. november „Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas" esitlus. Raamatu „Järvamaa Kaitsepataljon Vabadussõjas" tutvustamine kohtadel. Seminar „100 aastat „Järvamaa Kaitsepataljoni asutamisest“.

Võimalusel finantsilist toetust.

Algataja

MTÜ Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts

Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts on mittetulundusühing. Selts on 1904. aastal asutatud Järvamaa Muinasasjade Alalhoidmise Seltsi järjepidevuse kandja. Selts taasloodi 25.02.2017. aastal Paides. MTÜ Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi peamine tegevusala on EMTAK koodi järgi muuseumide tegevus (91021). MTÜ Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi eesmärgiks on vastavalt MTÜ põhikirjale: kaasa aidata SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi ja Järvamaa väikemuuseumide tegevusele Kesk-Eesti rahvakultuuri säilitamisel, uurimisel, tutvustamisel ja põlvkondadevahelise järjepidevuse säilitamisel; äratab inimestes huvi Kesk-Eesti kultuuriloo vastu ja aitab kaasa põlvkondadevahelise järjepidevuse säilitamisele; tutvustab üldsusele seltsi eesmärke ja ülesandeid, virgutada inimesi koduloolisele uurimistööle; korraldab konverentse, kokkutulekuid, korjandusi, kursusi, õppematku, teabepäevi jms avalikke üritusi; koostab ja avaldab trükis või internetis kirjandust/andmebaase, mille eesmärk on kultuuritraditsioonide alalhoidmine ning nende teadvustamine; arutab seltsi liikmete uurimistöö tulemusi ja leiab võimalusi nende avaldamiseks trükis või internetis; arendab koostööd omataoliste ühingute, riiklike institutsioonide, omavalitsuste ja teiste juriidiliste/füüsiliste isikutega ning kaasab tegevusse ka mitteliikmeid.