Raamatu „Rektor Parrot“ esitlus

5. septembril esitletakse Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis raamatut „Rektor Parrot“.

EST

G. F. Parrot (1767–1852) oli 1802. aastal kinnitatud Tartu keiserliku ülikooli asutamisakti autor ning esimene rektor. Parrot’ ülikooli idee ja eesmärk seisnes talurahva emantsipeerimises ning pärisorjuse kaotamises Balti provintsides. Tänu temale avati ülikooli uksed ka maarahvale. Sellel otsusel on hindamatu väärtus eesti ja läti rahva hariduspüüdlustele ning hiljem ka omariikluse sünnile.

Viies mahukas peatükis käsitletakse Parrot’ erinevaid eluetappe Euroopas, Liivimaal ja Peterburis ning tema mitmekülgset tegevust ajastu laiemas haridus- ja sotsiaalpoliitilises kontekstis.

Raamatu autor on Epi Tohvri, toimetaja Tõnu Tannberg. Väljaandja Tartu Ülikooli Kirjastus.

Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Eesti Vabariigi alguspäevil loodud emakeelne Tartu Ülikool pani aluse eestikeelsele kõrgharidusele ja lõi rahvusliku haritlaskonna. Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.