Raamatu „Sajand Järvamaa valitsemise ajaloos" väljaandmine

Raamat on pühendatud Eesti Vabariigi 100ndale sünnipäevale ja ilmub 2018. aastal. Kingitusega talletame Järvamaa elu suunanud protsessid viimase saja aasta jooksu. 
 

EV 100 kingitus - raamat „Sajand Järvamaa valitsemise ajaloos“ on tagasivaade saja aastaga käidud teele. See annab ülevaate järvaka elukorraldusest ajaloo erinevatel etappidel ning julgustab, et ka kõige raskemal ajal on rahva ja nende juhtide ühine tegutsemine toonud edu. Seda nii 1918.a enamlaste võimu  kukutades,  iseseisvusmanifesti Paides trükkides ja ette lugedes ning saksa keelde tõlkides. Osavust näidati Vabadussõja kõige kriitilisemal ajal oma Järvamaa Kaitsepataljoni (ümberformeerituna 7. polk) asutades ja vaenlasele vastu hakates, samuti 1991. a augustiputši järgselt oma elu ümber korraldama asudes. Eesti riigi sajandale sünnipäevale pühendatud kingitusega õpetame oma ajalugu, süvendame inimestes armastust kodukoha vastu 

Mai – juuni: trükkimiseks ettevalmistamine ja trükkimine. 14. juuli: toimub raamatu avalik esitlus SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumis. Raamatute levitamise algus. MTÜ Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi vahendusel toimub kõigilehuvilistele EV 100 kingituse (raamatu) levitamine. August – september: toimub raamatu tutvustamine külavanematele ja haridus- ning kultuuriasutustele nende õppepäevadel. August – september: raamatute toimetamine koolidele, mäluasutustele ja ramatukogudele Eeltoodud mälu- ja haridusasutused on kingituse saanud. September – oktoober: raamatu tutvustamine – esitlemine omavalitsustes ja külakogukondades.

Võimalusel oleks teretulnud finantsiline toetus.

Algataja

MTÜ Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts

Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts on mittetulundusühing. Selts on 1904. aastal asutatud Järvamaa Muinasasjade Alalhoidmise Seltsi järjepidevuse kandja. Selts taasloodi 25.02.2017. aastal Paides. MTÜ Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi peamine tegevusala on EMTAK koodi järgi muuseumide tegevus (91021). MTÜ Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi eesmärgiks on vastavalt MTÜ põhikirjale: kaasa aidata SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi ja Järvamaa väikemuuseumide tegevusele Kesk-Eesti rahvakultuuri säilitamisel, uurimisel, tutvustamisel ja põlvkondadevahelise järjepidevuse säilitamisel; äratab inimestes huvi Kesk-Eesti kultuuriloo vastu ja aitab kaasa põlvkondadevahelise järjepidevuse säilitamisele; tutvustab üldsusele seltsi eesmärke ja ülesandeid, virgutada inimesi koduloolisele uurimistööle; korraldab konverentse, kokkutulekuid, korjandusi, kursusi, õppematku, teabepäevi jms avalikke üritusi; koostab ja avaldab trükis või internetis kirjandust/andmebaase, mille eesmärk on kultuuritraditsioonide alalhoidmine ning nende teadvustamine; arutab seltsi liikmete uurimistöö tulemusi ja leiab võimalusi nende avaldamiseks trükis või internetis; arendab koostööd omataoliste ühingute, riiklike institutsioonide, omavalitsuste ja teiste juriidiliste/füüsiliste isikutega ning kaasab tegevusse ka mitteliikmeid.