Raamatuesitlus: Urmas Kuusiku „Aimla metsavennad 1944–1987“ Võhma raamatukogus

Üritus toimub kingituse „100 kohtumist Eestimaa inimestega Viljandi linna ja maakonna raamatukogudes“ raames.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Võhma linnaraamatukogus teisipäeval, 23. aprillil kell 18 raamatuesitlus: Urmas Kuusik, „Aimla metsavennad 1944–1987“.

Raamat viib lugejaid Põhja-Viljandimaa metsadesse ja rabadesse. Tegemist on dokumentaalse uurimusega sündmustest, mis toimusid selles piirkonnas. Sündmustest osalenud inimesed ja kohanimed on tuttavad paljudele vanema põlvkonna inimestele nii Kolga-Jaanis, Soosaares, Paenastis kui ka Kõos.

Allikatena on kasutatud kohalike elanike meenutusi, arhiivis olevaid juurdlustoimikuid ja arheoloogilist luuret.

Autor ootab kõiki huvilisi kuulama!

Raamatu hind esitlusel 22 eurot.

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.