Rahu Algab Minust

Eesti Vabariik 100 sünnipäevanädalal saab alguse järgmised sada aastat kestev ja kõiki kaasav loov rahuprotsess, pealkirja all "Rahu Algab Minust!".

Selle algatuse mõte on kaasata inimesi teadlikku rahuloomise protsessi, kus läbi seesmise rahuni jõudmise jõutakse loomulikult ka välise rahuni, mille tulemusena näevad osalejad kogu inimkonda ühe vennaliku perena ja teisi iseenda peegeldusena. Protsessiga liitumiseks ei ole vaja midagi muud, kui paras annus head tahet, kannatlikkust, vähemalt 10 minutit vaba aega ja keskendumist protsessil, mitte tulemusel - siis tuleb ka tulemus.
Armastuse Valguse jagamine mõtteis on selle meditatsiooni sihiks ja meetodiks - iga osaleja jagab mõtteis Kõikehõlmavat Armastust kogu inimkonnaga, ühtegi inimest spetsiaalselt esile toomata ega tahaplaanile lükkamata.
Lisaks inimkonnale särab see Igikestev Armastuse valgus kõigile teistele olenditele ja paikadele.
Kui üks rahvas suudab olla suurem kui tema arvuline suurus seda võimaldab, siis oleme kord täide viinud Jakob Hurda visiooni, et Eesti rahvas saab suureks vaimult.
Eraldi lisame sellele kirjeldusele ka vastavasisulise kujundusega plakati, mille lihtsat üleskutset on lihtne teadmiseks ja teostamiseks võtta.

Alustame 22. veebruarist, kellaaeg ei ole oluline, kasutage aega otstarbekalt ja minimaalne aeg meditatsiooniks võiks olla 10 minutit, maksimaalne 20-30 minutit päevas. Sellest piisab - see on väärtuslik kingitus tervele Eestile ja kõigile teistele, sest kogu Universum saab teie praktikast kasu, rääkimata meie planeedi inimestest ja muudest asukatest ja muidugi mõista meie Eestist. Ajakava ulatub otsaga nii kaugele, kui suudate seda praktiseerida: mida kauem kestvana seda alal hoides, seda parem - olge Valguse majakateks oma rahvale, siis olete seda kõigile.

Kingituse elluviimiseks on vaja paljude abi - igaüks saab vähemalt 10 minuti jooksul seda rahumeditatsiooni praktiseerida - keskendudes seesmisele Armastuse Valgusele ja jagades seda kõigiga.

Algataja

Enn Kaljo

Sathya Sai Rahvusvaheline Organisatsioon on vaimne organisatsioon, mis on asutatud Sathya Sai Baba poolt ja mõeldud inimkonna vaimseks edendamiseks ja teenimiseks, vaimse inimväärtuste hariduse õpetamiseks ja üldinimlike väärtuste esiletoomiseks igas indiviidis, toetudes iga maa ja kultuuri, iga religiooni ja filosoofia aluseks olevale Universaalsele Armastusele.