Rahvamuster on vahva muster!

Olen põline virumaalane ning soovin Eesti 100. sünnipäeva puhul kududa kodukoha mustritega kindakollektsiooni. Plaanin Virumaa mustritega kindaid esitleda näitustel.

Soovin Eesti 100. sünnipäeva puhul valmis kududa Virumaa (ennekõike Ida-Virumaa) mustritega kindakollektsiooni. Kui kindad sügiseks valmis saavad, lähevad nad eri kohtadesse näitustele. Vanaaegsed mustrid väärivad esitlemist ka nüüdisajal ning ehk innustab minu ettevõtmine ka teisi kudujaid eelistama justnimelt kodukoha kindakirju ja meie oma pehmet sooja maavillast lõnga.Iga kindapaar saab ka nn oma loo - kuidas ta sündis, mida see muster mulle meenutab, kuidas selle kandiga seotud olen, millised mälestused mulle sellest paigast kindapaari kudumise ajal meelde tulid. Virumaa mustritega kindakogu on tänuavaldus meie esiemadele ja julgustus käsitöölistele eelistada kodukoha materjale ning meie oma traditsioonilisi mustreid.

Hetkel on valmis kolm kindapaari. Kaks Jõhvi ja üks Vaivara mustriga. Plaanin valmis kududa kümmekond Virumaa mustritega kindapaari. Kõik kindad saavad esitlusvalmis 2018. a septembriks. Septembris olen lubanud kindakollektsiooni Toila raamatukokku ja oktoobriks Jõhvi raamatukokku. Edasi olen avatud koostööle eri näitusepaikadega üle Eesti. Mõtlen ka kinnaste saamisloo blogile või trükikogumikule. Seal oleks iga kindapaari nn oma lugu.

Soovin oma kindaid näidata üle Eesti. Palun võimalusel alates septembrist meediakajastust vms, et näitus jõuaks eri piirkondadesse.

Algataja

Kaire Viil

Olen kolmandat põlve kuduja. Plaanin Eesti 100 aasta juubeli puhul Virumaa mustritega kindakollektsiooni kududa ning töid näitustel esitleda.