Rahvusarhiivi kampaania „Eesti ettevõtted 100+“

Rahvusarhiiv algatab Eesti ettevõtluse ajaloo säilimisele tähelepanu juhtimiseks kampaania ja kogumisprojekti. Kingime järeltulevatele põlvedele võimaluse tulevikus eesti majandusajalugu uurida!

Kingituse eesmärk on tõsta ühiskonnas teadmist, et ettevõtete arhiivide säilimine, ka ettevõtete endi juures, on Eesti majandusajaloo seisukohalt väga oluline. Eesti on üsna unikaalses seisus, kuna lisaks hästi esindatud ettevõtete ja organisatsioonide arhiividele 20. sajandi esimesest poolest ja varasemast on meil natsionaliseerimise tõttu ka väga hea kogu nõukogudeaegsest tööstusest ja majandusest. Mujal maailmas on ettevõtluse ajalugu alates Teisest maailmasõjast säilinud tunduvalt kehvemini. Meie murekoht algab 1990. aastatest. Kuna erasektor ei ole kohustatud hoidma oma tegevusdokumente ega tegema avaliku arhiiviga koostööd, siis on meile jõudnud eelkõige üksikute riigiettevõtete arhiivid kuni 1990. aastate keskpaigani. Arhiivide säilitamine ei ole erasektoris üldiselt teadvustatud vajadus, mistõttu vanemad dokumendid, nii paberil kui ka digitaalsed, võivad alatiseks kaduda. See on suur oht, kuna selline protsess oleks pöördumatu. Rahvusarhiiv soovib anda parima, et ka ettevõtete tegemised jääksid osaks meie kirjalikust mälust. Eesmärgi saavutamiseks planeerib rahvusarhiiv ettevõtete seas laiaulatuslikku uuringut, osaleda infomaterjalidega valdkondlikel konverentsidel, viia läbi meediakampaania kõige laiema publikuni jõudmiseks, alustada regulaarse infokirja väljaandmist ning viia läbi kogumisprojekti, mille raames pöörduda valitud ettevõtete poole. Ettevõtete lugu on oluline, jäämist ja jäädvustamist väärt. Kingime eesti rahvale ja tulevastele põlvedele rikkalikuma kultuuripärandi!

Algataja

Rahvusarhiiv

Rahvusarhiiv on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mille põhiülesanne on tagada ühiskonna kirjaliku mälu säilimine ja kasutatavus tänastele ja tulevastele põlvkondadele.