Rahvusvaheline haridustöötaja konverents "Minevik annab tulevikule käe - The past gives hand to the future"

Igal aastal korraldatakse konverentsi erinevast riigis. 2018 on konverents Eestis tähistamaks Eesti 100 ja Interskola 50 sünnipäeva. Räägitakse haridusest, kuidas ühendada mineviku tulevikuga.

Rahvusvaheline Interskola võrgustik on loodud 50 aastat tagasi päästmaks väikesedi piirialade ja hajaasustatud piirkondade koole. Ka tänapäeva Eestis on see probleemiks. Ka väikeste kultuuride ellujäämine on võimalik võõras kultuuris säilitamaks oma identiteeti. Interskola konverentsil vaatame minevikku ja kuidas oli ning pöörame pilgud tulevikku kuidasa võiks edasi minna.

Konverents toimub kolmes osas: Preskola ehk eelkonverents toimub Eesti vabariigi sünnilinnas Pärnus, kus vaatame kuidas anti kooliharidust esimese eesti Vabariigi aegu. Toimuvad kohtumised linnavalitsuse ja parlamendi liikmetega.
Põhikonverents suundub Pärnu maakonda Kosmonautika puhkekesusesse, kus räägitakse EV 100. sünnipäevast, iseseisvusest ja kuidas Eesti näitab ennast ülejäänud maailmale. Uurime, kuidas tähistatakse selliseid sündmusi mujal maailmas. Uurime, kuidas on läbi sajandite kulgenud vähemusrahvuste integratsioon Eestis ja samas on nad säilitanud oma identiteedi. Uurime lähemalt Haapsalu, Viljandit ja Tartut ja korraldame ajurünnaku - kuidas edasi minna ja miks?

Järelkonverentsil vaatleme, millised varjud on jäänud Eestisse minevikust. Külastame Rakveret, Kohtla-Järvet, Jõhvit ja Narvat. Rakveres vaatame kuidas toimib Kolledž, külastame Narva Eesti seltsi. Arutleme teemal - Eesti vähemused Narvas ja kuidas nemad säilitavad oma sideme juurtega.

Vajame vabatahtlike abi korraldamisel

Algataja

MTÜ Selts Raeküla