Rahvusvaheline konverents "Eesti Juudi kogukond 100-aastase Eesti Vabariigi ajaloos''

Korraldame kingitusena Eestile rahvusvahelise konverentsi "Eesti Juudi kogukond 100-aastase Eesti Vabariigi ajaloos ja Iisraeli 70. iseseisvusaastal''.

Ratastooliga ligipääsetav
EST ENG RUS

Üritus toimub EV 100 pühendatud pidustuste raames.
Rahvusvaheline konverentsi kontseptsioon: 2018.aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi iseseisvumisest (24. veebruaril), 70 aastat Iisraeli riigi taastamisest ja 30 aastat Eesti Juudi Kultuuri Seltsi asutamisest (30. märtsil). Kolme ümmarguse aastapäeva kokkulangemine annab võimaluse esile tuua nende omavahelised seosed ja mõju üksteisele, võimendada inimmõõtmed nende sündmuste käsitlemisel, näidata, missugust mõju avaldasid need sündmused Eesti juutidele, kuidas on kujunenud eestlaste ja juutide suhted selle perioodi vältel. Konverentsi formaat: ettekanded, paneelid, näitused, filmid.
Kuupäev – 23.04.2018
Koht – Kultuurikatel
Osalejate arv - 250
Aeg – 9:30 -17:00
Töökeeled – eesti, inglise ja vene
Peale ettekandeid, diskussioone on rahvusvaheliste konverentsi kavas korraldada järgmised näitused:
1. Näitus «Eesti Vabariigi Presidenti teenetemärgi juudi päritoluga kavalerid»
2. Näitus „Kogukonna loomine ja areng Faivi Kljutšiku fotode põhjal“
3. Näitus „Iudaaika kateeder Tartu Ülikoolis enne 2 maailma sõda“.

Loome ka video, milles osaleb üle saja EJK liikme ja kes moodustavad osa EV100 logost ehk numbri 100. Video käigus muutuvad kaks nulli Taaveti tähtedeks, rõhutades EJK seost Eestiga

Korraldaja

Eesti Juudi Kogukond MTÜ