Rahvusvaheline konverents „Kirjandusteooria, kirjandusuurimise ja -kriitika tänapäevane seisund („keskuse“-välistes) rahvuskultuurides“

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni ning TÜ kirjanduse ja teatriteaduse osakonna 13. rahvusvaheline konverents on pühendatud TÜ esimesele kirjandusprofessorile, luuletaja Gustav Suitsule.

EST ENG

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni ning TÜ kirjanduse ja teatriteaduse osakonna 13. rahvusvaheline konverents „Kirjandusteooria, kirjandusuurimise ja -kriitika tänapäevane seisund („keskuse“-välistes) rahvuskultuurides“ („Current State of Literary Theory, Research and Criticism in (Non-„Centric“) National Cultures“) on pühendatud meie esimesele kirjandusprofessorile, luuletaja Gustav Suitsule.

Suits kutsuti Tartu Ülikooli eesti ja üldise kirjanduse kateedrit juhatama 1919. aastal. Tegelik töö Tartus algas küll pisut hiljem, kuid nii või teisiti tähistab saja aasta juubelit kunagine professuur, mis sai otseseks eelkäijaks nii eesti kui ka maailmakirjanduse professuurile praeguses Tartu Ülikoolis.

Lisateave https://100.ut.ee/ajakava/rahvusvaheline-konverents-kirjandusteooria-kirjandusuurimise-ja-kriitika-tanapaevane-seisund-keskuse-valistes-rahvuskultuurides/

Foto: Gustav Suitsu 60. sünnipäeva tähistamine 1943. aastal (Allikas ÜAMF 255195-224).
Gustav Suits (vasakult neljas).

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Eesti Vabariigi alguspäevil loodud emakeelne Tartu Ülikool pani aluse eestikeelsele kõrgharidusele ja lõi rahvusliku haritlaskonna. Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.