Rahvusvaheline konverents „Rahvuskeelsed ülikoolid üleilmastuvas maailmas“

28. novembril toimub TÜ raamatukogu konverentsisaalis rahvusvaheline konverents „Rahvuskeelsed ülikoolid üleilmastuvas maailmas“.

EST

Eesti, Läti ja Leedu tähistasid 2018. aastal omariikluse sajandat aastapäeva. Iseseisva rahvusriigi hool ja eesmärk on kindlustada oma keele kestlikkus ja areng kõigis kasutusvaldkondades, sealhulgas kõrghariduses ja teaduses.

2019. aastal tähistame eesti keele aastat ja sajandi möödumist sellest, kui rahvusülikoolis hakati andma eestikeelset kõrgharidust. Ka meie naabrite emakeelne kõrgharidus on selgelt seotud oma riigi väljakuulutamisega. Kas üleilmastumine, digipööre, turumajanduslikud väärtused ja avatud kõrgharidusruum lükkavad kultuuride ja keelte kestmise prioriteetide seadmisel tahapoole?

Konverentsil vaadatakse tagasi eesti, läti ja leedu kõrghariduskeele sajandile, analüüsitakse nende kolme keele rolli õppekeelena tänapäeva kõrghariduses ning võimalusi leida tasakaalupunkt rahvuskeelse ja ingliskeelse kõrghariduse vahel.

Lisateave konverentsi kodulehel.
 

Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta leiad 100.ut.ee.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Eesti Vabariigi alguspäevil loodud emakeelne Tartu Ülikool pani aluse eestikeelsele kõrgharidusele ja lõi rahvusliku haritlaskonna. Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.

Märksõnad: