Rahvusvaheline konverents „Rahvuskeelsed ülikoolid üleilmastuvas maailmas“

28. novembril toimub TÜ raamatukogu konverentsisaalis rahvusvaheline konverents „Rahvuskeelsed ülikoolid üleilmastuvas maailmas“.

EST

Eesti, Läti ja Leedu tähistasid 2018. aastal omariikluse sajandat aastapäeva. Iseseisva rahvusriigi hool ja eesmärk on kindlustada oma keele kestlikkus ja areng kõigis kasutusvaldkondades, sealhulgas kõrghariduses ja teaduses.

2019. aastal tähistame eesti keele aastat ja sajandi möödumist sellest, kui rahvusülikoolis hakati andma eestikeelset kõrgharidust. Ka meie naabrite emakeelne kõrgharidus on selgelt seotud oma riigi väljakuulutamisega. Kas üleilmastumine, digipööre, turumajanduslikud väärtused ja avatud kõrgharidusruum lükkavad kultuuride ja keelte kestmise prioriteetide seadmisel tahapoole?

Konverentsil vaadatakse tagasi eesti, läti ja leedu kõrghariduskeele sajandile, analüüsitakse nende kolme keele rolli õppekeelena tänapäeva kõrghariduses ning võimalusi leida tasakaalupunkt rahvuskeelse ja ingliskeelse kõrghariduse vahel.

Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta leiad 100.ut.ee.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Rahvusülikoolina oleme on eestikeelse kõrghariduse andja, Eesti haritlaskonna kasvataja ja väärtuste kujundaja, Eestit ja tema rahvast uurivate teaduste arendaja, Eesti ühiskondliku arengu eestvedaja, teadmuspõhise ühiskonna ja majanduse kujundaja, eesti keele ja kultuuri uurija ja arendaja ning eesti teaduskeele edendaja, kultuuripärandi uurija, säilitaja ja tutvustaja.

Märksõnad: