Rahvusvaheline pärandtehnoloogia konverents „Rahvusliku käsitöö uurimine: sihid ja meetodid kõrghariduses“

12. novembril algab rahvusvaheline pärandtehnoloogia konverents „Rahvusliku käsitöö uurimine: sihid ja meetodid kõrghariduses“.

ENG

Rahvuslik käsitöö akadeemilises keskkonnas hõlmab õpetamist, kõrgetasemelise teadustöö tegemist ja loominguliste projektide elluviimist. See eeldab uusi õpetamis- ja uurimismeetodeid, ühendades nii loodusteaduste, humanitaaria kui ka sotsiaalteaduste eri distsipliinide teadmisi. Ühtlasi toob see kaasa palju keerdküsimusi: tasakaalu hoidmine teoreetilise uurimise ja praktilise koolituse vahel; tasakaalu leidmine traditsiooni ja uuenduste vahel; sobivaimate uurimis- ja õpetamismeetodite leidmine; majanduslik surve õpetada suuri rühmi väikese kontaktõppe ajaga; kallid õpetamiskulud ja vajadus hästisisustatud töökodade järele jne.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond tähistab 25. tegutsemisaastat konverentsiga, kus arutleme traditsiooni kui kultuurilise protsessi üle ja käsitleme pärandit kui keskkondlikku, kultuurilist ja sotsiaalset väärtust, mis aitab ühiskonda arendada nii kohalikul, riiklikul kui ka üleilmsel tasandil.

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Lisateave: https://sisu.ut.ee/craftconference2019  

Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Eesti Vabariigi alguspäevil loodud emakeelne Tartu Ülikool pani aluse eestikeelsele kõrgharidusele ja lõi rahvusliku haritlaskonna. Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.