Rahvusvahelise programmi raames toimunud konkursid

Täiendav taotlusvoor EL Nõukogu eesistumise ja EV100 välisprogrammi sündmustele
Taotlusvooru eesmärk on leida üritusi 2017. aasta suvest kuni 2018. aasta lõpuni toimuvasse Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistavasse rahvusvahelisse programmi.
Taotlusi oodatakse 17. aprillist kuni 17. maini.
Konkurss on lõppenud. Loe, milliseid üritusi toetati.


Projektikonkursid eesti kultuuriühingutele välismaal
Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi projektikonkursside eesmärgiks on toetada välismaal tegutsevaid eesti kogukondi kultuuriprojektide korraldamisel ja tugevdada läheneva juubeli eel kultuurikollektiivide ning loomeinimeste kontakte. Konkurssite taotluste esitamise tähtaeg oli 5. jaanuar 2017. 
Loe, milliseid kultuuriühingute projekte toetati.


EV100 ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise rahvusvahelise programmi avaliku ruumi
loovlahenduste konkurss
Konkursi eesmärk oli leida parim ideekavand Eesti tutvustamiseks välisriikide linnade avalikus väliruumis 2017. aasta teisel poolel ja 2018. aastal. 2017. aasta teisel poolel on Eesti EL Nõukogu eesistujamaa ja 2018. aastal tähistab Eesti Vabariik 100. sünnipäeva.
Konkurss on lõppenud. Loe, milline ideekavand valiti avaliku ruumi loovlahenduste konkursi võitjaks.
 

Välisprogrammi sündmuste taotlusvoor 
Taotlusvooru abil soovisime leida sündmusi 2018. aastal välisriikides toimuva programmi sisustamiseks. Taotlusvooru eesmärk oli aidata kaasa professionaalse suunitlusega, kõrgetasemeliste ning olulise kõlapinnaga valdkondlike või valdkondi ühendavate sündmuste toimumisele välisriikides 2017 aasta sügisest kuni 2018 aasta lõpuni. 
Konkurss on lõppenud. Loe, milliseid välisprogrammi üritusi toetati.
 
Välisprogrammist toetuse saanud projektide aruande vorm.