Rakvere Pika tänava ja ümbritseva linnaruumi arhitektuurivõistlus Lõppenud

Avatud ideekonkurss korraldatakse ruumilise lahenduse leidmiseks Rakvere ajaloolisele Pikale tänavale ja seda ümbritsevale linnaruumile, eesmärgiga koostada lahenduse alusel tänava ehitusprojekt. 

Võistluse ala asub kogu Pika tänava ulatuses Tallinna tänavast kuni Kunderi ja Tammiku tänavani (lõppeb Juhan Kunderi monumendi skvääriga).

Ideekonkursi võitja(te)ga asutakse läbirääkimistesse teenuste hankelepingu sõlmimiseks ideekavandi alusel. Rakvere Pika tänava arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri osa projekteerimiseks eel-; põhiprojekti ja autorijärelevalve mahus. Teenuste hankeleping sõlmitakse ideekonkursi võitja(te) ga väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel.

Ideekonkursil osalemiseks tuleb ennast registreerida riigihangete registriswww.riigihanked.riik.ee, ideekonkursi viitenumber on 162232, hankemenetlus viiakse läbi riigihangete e-keskkonnas.

Ideekonkursi võistluseeskiri ja selle lisad ning võistlusülesanne ja selle lisad avalikustatakse riigihangete registris koos ideekonkursi kutsega 15. aprillil 2015. a.

Osaleja võtmeisikust arhitektil peab olema volitatud arhitekti või volitatud maastikuarhitekti kutse kutseseaduse või Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigi vastava regulatsiooni tähenduses. Eesti residendist arhitektil peab olema kehtiv volitatud arhitekti kutsekvalifikatsioon. Eesti residendist maastikuarhitektil peab olema kehtiv volitatud maastikuarhitekti kutsekvalifikatsioon. Kvalifikatsiooni tõendamiseks tuleb esitada kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument (kutsetunnistuse koopia või selle väljastanud asutuse tõend).

Võistluse keel on eesti keel.

Ideekonkursi ajakava

1. Ideekonkursi kutse avaldamine: 15. aprill 2015

2. Küsimuste esitamise tähtaeg: 29.05.2015 kell 16.00

4. Võistlustööde (ideekavandite) esitamise tähtaeg: 12.06.2015 kell 16.00

5. Pakkumuste esitamine: 12.06.2015 kell 16.00. Pakkumus tuleb esitada riigihangete e-keskkonnas

6. Ideekavandite hindamine: 12.-26.06.2015

7. Võitjate väljakuulutamine: juuni/juuli 2015. Aeg täpsustatakse riigihangete registri ja Eesti Arhitektide Liitu kodulehe www.arhliit.ee kaudu

 

Auhinnafondi suurus on 16 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

ideekonkursi võitja auhind on 6 000 eurot;
teise koha auhind on 4500 eurot;
kolmanda koha auhind on 3500 eurot;
ergutuspreemia on 2000 eurot.

 

Võistluse žürii:

-          Mihkel Juhkami, linnapea, Rakvere Linnavalitsus;

-          Rainer Miltop, abilinnapea, Rakvere Linnavalitsus;

-          Angeelika Pärna, linnaarhitekt, Rakvere Linnavalitsus;

-          Raul Vaiksoo, Eesti Arhitektide Liit;

-          Kalle Vellevoog, Eesti Arhitektide Liit;

-          Maarja Kask, Eesti Arhitektide Liit;

-          Oliver Alver, Eesti Arhitektide Liit;

       Varuliikmed:      

-          Erkki Leek, planeeringuspetsialist, Rakvere Linnavalitsus;

-          Henno Adrikorn, Eesti Arhitektide Liit.

 

Olete oodatud osalema! 

Kõik konkursid