Rälby EV100 - Külapuu ja talukivid

Püstitame Rälby Külaseltsi maale "Külapuu", millel jäädvustame meie küla talude nimed aastast 1918. 

Rälby küla talud (seisuga 1918) on jäädvustatud kaunil Rälby Külapuul. Puu ümber paigutame talude tähiskivid - iga talu toob oma kivi. Nii tekib Rälbysse harmooniline ajalugu jäädvustav kogum: lisaks Külapuule ja tähiskividele kuuluvad sellesse Eigili tuuleveski (millel on talu nimed aastast 1930) ja juba istutatud  kuused (Ene Ergma istutatud kuusk jt). See on meie - Rälby kogukonna - kingitus Eesti Vabariigi100. sünnipäevaks.

Algataja

MTÜ Vormsi Edendusselts

Vormsi Edendusselts tegutseb kohaliku elu arendamiseks ja kultuuripärandi hoidmiseks ja tutvustamiseks